2022-06-08 07:39Pressmeddelande

Vinnare i radhustävlingen i Högsätra utsedd

Nu är det klart att det blir Byggnadsfirman Viktor Hanson AB som får bygga 32 nya radhus i klassisk stil i den södra delen av Högsätra, Kärnan.

Beslutet att utse Viktor Hanson AB som vinnare fattades av kommunstyrelsen den 7 juni. Markanvisningstävlingen för radhus var den tredje och sista tävlingen och markerar ytterligare en milstolpe i Högsätra stadsbyggnadsprojekt.

- Viktor Hansons radhus förhåller sig väl till stadens vision om att den nya bebyggelsen i området ska präglas av småskalighet, grönska och högkvalitativ arkitektur med klassiskt anslag. Det klassiska uttrycket tillsammans med småskaligheten ger en fin och anpassad balans till det övriga området med de nya flerbostadshusen och Hälsan hus, säger projektledare Ida Aronsson.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande tillägger:

- Vi har eftersträvat småskalighet och grönska med en gestaltning som är förankrad i Lidingös historia. Jag är extra glad över att nu fler Lidingöbor kommer kunna flytta in i eftertraktade radhus. Markbostäder är mycket efterfrågade bland Lidingöborna.

En markanvisning ger en byggherre eller exploatör ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor få förhandla med kom­munen om att köpa eller hyra kommunal mark och bygga på den. En mark­anvisning ger alltså staden möjlighet att styra ut­vecklingen av området utan att själv vara byggaktör.

I februari 2021 blev det klart att Storstaden får uppdraget att bygga de nya flerbostadshusen med cirka 130 lägenheter och att Titania ska uppföra samhällsfastigheten Hälsans hus.

- Vi är glada och stolta över att få möjlighet att genomföra ett bostadsprojekt på Lidingö. Det är roligt att tillsammans med Lidingö stad få genomföra våra och kommunens tankar att med god arkitektur, hög kvalitet och hållbarhet i fokus skapa nya bostäder i ett av Lidingös mest expansiva områden säger Peter Nilsson, vd på Byggnadsfirman Viktor Hanson AB.

Samråd pågår
Detaljplanen för Högsätra Kärnan,  som ska göra det möjligt att bygga de vinnande bidragen, är just nu ute på samråd. Fram till den 28 juni finns möjlighet för allmänheten att lämna synpunkter på planförslaget. Detaljplanen beräknas vinna laga kraft hösten 2023, förutsatt att den inte överklagas. Därefter kan rivning av Högsätrahuset och nybyggnation av ”Hälsans hus”, bostäder och allmän plats, som nya vägar och torg, påbörjas.

Tre delprojekt
I Högsätra stadsbyggnadsprojekt ingår även delprojekten Högsätra idrottsområde och Lillåkersvägen. Detaljplanen för idrottsområdet vann laga kraft i mars 2022 och gör det möjligt att bygga fler idrottshallar i området, samtidigt som park och naturmiljö ska skyddas. Delprojektet Lillåkersvägen ägs av en bostadsrättsförening och ytan som ska utvecklas består av ett parkeringsdäck där bostäder ska planeras. Projektet är i uppstartsfasen.

Länkar till Högsätra Kärnan www.lidingo.se/hogsatrakarnan

Högsätra stadsbyggnadsprojekt: www.lidingo.se/hogsatra


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Planarkitekt, projektledare
Ida Aronsson