2018-01-19 10:39Pressmeddelande

Välj att sluta

null

Välj att sluta är namnet på en kampanj som Länsstyrelsen tagit initiativ till och där Lidingö är en av deltagande kommuner. Syftet är att förebygga våld i nära relationer och kampanjen vänder sig direkt till våldsutövaren.

Bara 3,9 procent av våldet i nära relationer anmäls till polisen, och få av anmälningarna leder till åtal och fällande dom. Dessutom beräknas mäns våld mot kvinnor kosta staten miljardbelopp varje år. För att åstadkomma en långsiktig förändring krävs att de personer som utövar våld slutar. Därför satsar nu Länsstyrelsen i Stockholm, tillsammans med en rad andra aktörer, på att få de som brukar våld att självmant söka hjälp för att förändra sitt beteende.

– Givetvis ska personer som utsätts för våld få stöd och skydd, men vi kan inte längre blunda för orsaken till problemet. För att nå förändring måste vi även fokusera på behandling av våldsutövaren som kan vara både en man och en kvinna. Vi vet att det finns en problematik med våld i nära relationer även här på Lidingö, säger Marina Florin, samordnare våld i nära relationer i Lidingö stad.

Stor del av arbetet inom området våld i nära relationer fokuserar på att ta hand om de våldsutsatta personerna. Med den nya satsningen Välj att sluta vill Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer i samverkansplattformen Operation Kvinnofrid rikta sig åt våldsutövarna. Välj att sluta har till syfte att informera personer som utövar våld mot sin partner, men som aldrig hamnar i rättssystemet, att det går att ändra ett våldsamt beteende och att det finns hjälp och stöd att få för att göra det. I många kommuner erbjuds detta kostnadsfritt för den som är motiverad att ta tag i sin våldsproblematik.

– Det är en viktig kampanj om ett för oss prioriterat område. Det är bra att frågan hamnar i fokus, säger Birgitta Sköld, LP, Ordförande i Omsorgs - och socialnämnden.

Kampanjen genomförs inom ramen för Operation kvinnofrid, och har bekostats av Länsstyrelsen i Stockholm. På kampanjens webbplats valjattsluta.se finns information om var man kan vända sig för att få hjälp att ändra ett våldsamt beteende.

Även på stadens webbplats, www.lidingo.se, finns information om var man kan vända sig om man önskar stöd och hjälp gällande våld i nära relationer.


För mer information

Marina Florin, samordnare våld i nära relationer i Lidingö stad
Tel: 08-731 30 82
marina.florin@lidingo.se

Christina Ericson, utvecklingsledare mot
våld i nära relationer vid Länsstyrelsen i Stockholm
Tel: 010-223 13 90
christina.ericson@lansstyrelsen.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum