2022-11-04 11:45Pressmeddelande

Våld i nära relation uppmärksammas extra i november

Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm och Österåker går ihop igen för att uppmärksamma det stöd som finns för de som drabbas av våld i nära relation. I den gemensamma kampanjen ”Våld är aldrig OK” vänder de sig både till den som utsätts och den som utsätter någon för relationsvåld. Kampanjen startar 14 november.

– Det är ett viktigt budskap och i år satsar vi extra på att nå unga människor i kanaler där de befinner sig, säger Marina Florin, samordnare Våld i nära relation i Lidingö stad.

– Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten kring våld i nära relation och att det påverkar den psykiska hälsan. Kampanjen syftar också till att bredda den vanliga uppfattningen om vad våld i nära relation är. Även tvångssex, nedlåtande ord, utpressning, skadegörelse hemma, hedersrelaterat våld, aggressivt beteende, isolering och kontroll är våld i nära relation.

Konsekvenserna av våld i en parrelation kan också vara mer skadliga för unga än för vuxna. Våldsutsatthet eller våldsutövande under ungdomstidens kritiska utvecklingsfas påverkar möjligheterna till en framgångsrik övergång till vuxenlivet, vilket i sin tur riskerar att få negativa konsekvenser längre fram i livet.

Kommunerna vill genom kampanjen berätta om det stöd och råd som både våldsutsatta och våldsutövare oavsett ålder kan få för att kunna bryta destruktiva relationer. Den som behöver hjälp uppmanas kontakta kommunen där man bor.

Kommunerna hoppas även på att budskapet når ut bättre genom att bredda kampanjen över kommungränserna.

– Många av våra kommuninvånare pendlar både till skolor och arbetsplatser i andra kommuner så genom att genomföra kampanjen tillsammans når vi fler, säger Marina Florin.

Kampanjen ”Våld är aldrig OK” kommer att synas med start den 14 november och två veckor framåt, bland annat på busshållplatser i de deltagande kommunerna samt i Ropsten och på Östra Station. Kampanjen delfinansieras av Storsthlm, en kommunal samverkansorganisation för alla kommuner i Stockholms län (www.storsthlm.se). 

Under kampanjens andra vecka startar den nationella kampanjen ”En vecka fri från våld” där våldet ännu mer kommer att uppmärksammas i Sverige och internationellt.

Vill du veta mer om kampanjen eller det våldsförebyggande arbetet i din kommun kontakta följande personer:

Lidingö
Marina Florin, samordnare Våld i nära relation Lidingö stad
08-731 3082
marina.florin@lidingo.se

Danderyd
Maria Stetina, samordnare våld i nära relation Danderyd
08- 568 919 09
maria.stetina@danderyd.se

Norrtälje kommun
Eva Elelid, Trygg i Norrtälje kommun,
070-5154861
eva.elelid@norrtalje.se

Vallentuna
Christer Wennerström, samordnare våld i nära relation
08-58784995
christer.wennerstrom@vallentuna.se

Vaxholm
Madeleine Larsson, Hållbarhetschef Vaxholms stad
08-522 426 42
Madeleine.larsson@vaxholm.se                   

Österåker
Daniela Balladares, Trygghetssamordnare, social prevention Österåkers kommun
073-625 20 33
Daniela.balladares@osteraket.se


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Samordnare Våld i nära relationer
Marina Florin