2024-04-11 11:37Pressmeddelande

Väl rustade inför svårare tider

Budgetbild620x300.jpg

Årsredovisningen för 2023 har presenterats för kommunstyrelsen. Resultatet för Lidingö stad blev plus 213,9 miljoner kronor. Det berodde till viss del på mindre efterfrågan på tjänster och högre intäkter än väntat. Lidingö stad står väl rustad inför kommande svåra tider.

Årsredovisningen berättar om en dramatisk period, då kostnadsökningen har flerdubblats under ett par år. 2021 var kostnadsökningen 0,8 procent, 2023 var den 7,8 procent. En stor del förklaras av pensionskostnader. Det är en situation Lidingö delar med många andra kommuner. Ändå visar resultatet på ett stort överskott.

- Det goda resultatet 2023 har gjort att Lidingö står väl rustat nu när hela världen känner av svårare tider. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för hög kvalitet i välfärden, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Viktiga händelser
Bygget av simhallen har under 2023 löpt på enligt tidplan. I byggnaden ska det finnas en 25 x 25 metersbassäng med svikt och trampolin, en multibassäng med höj- och sänkbar botten samt ett familjebad och omklädningsrum.

Bygget av Lilla Lidingöbron pågick till augusti 2023. Cyklister och gångtrafikanter kunde trafikera bron redan i oktober 2022 men spårvagnstrafiken har blivit försenad. Staden och SL har under februari 2024 kommit överens om vilka åtgärder som återstår och om allt går enligt plan kan trafiken starta innan sommaren.

Rivningen av gamla Lidingöbron har börjat och i stort sett hela brons överbyggnad är riven och borttransporterad. Under första halvåret 2024 rivs brons fundament och pålar.

Andra viktiga händelser under 2023 i korthet är en gemensam familjerätt för Danderyd, Lidingö, Täby och Vaxholm.  Inlösen av del av stadens pensionsskuld, vänortsavtal mellan Lidingö stad och ukrainska kommunen Slavuta. Ett är program för Lidingö stads arbete med civil beredskap 2023 – 2026, utökning av Långängen-Elfviks naturreservat, bildande av Sticklinge naturreservat och antagande av detaljplan för villor och radhus i kvarteren Brädgården och Båtbyggaren vid Kyrkviken.

- Stadens verksamheter har under 2023 återigen på ett gott sätt hanterat de ekonomiska ramarna utifrån den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. Det innebär att staden visar ett gott ekonomiskt resultat, bekostar investeringarna utan lån och har en fortsatt stabil finansiell ställning, säger Patric Andersson, ekonomichef i Lidingö stad.

Den 22 april beslutas enligt plan årsredovisningen i kommunfullmäktige.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Patric Andersson
Ekonomichef
Patric Andersson
Per Gudmundson
Politisk sekreterare
Per Gudmundson