2013-05-31 09:27Pressmeddelande

Utbildning och äldreomsorg prioriteras i stram budget

Den ekonomiska krisen i omvärlden avspeglas tydligt i de ekonomiska förutsättningarna i arbetet med Lidingö stads budget för 2014. Skatteintäkterna ökar inte i takt med kostnaderna och därtill drabbas Lidingö av ytterligare utgifter för skatteutjämningssystemet. Därför har kommunstyrelsens arbetsutskott presenterat strama budgetdirektiv där utbildning och äldreomsorg prioriteras. Kommunstyrelsen fattar beslut den 3 juni.

Den utdragna europeiska ekonomiska krisen har lett till en sämre ekonomisk utveckling för svensk ekonomi. Detta får effekter för landets kommuner via det omfattande interkommunala utjämningssystemet som är starkt beroende av tillväxten och skatteintäkterna i riket som helhet. Överlag gäller därför bedömningen att det ekonomiska läget för landets kommuner är fortsatt ansträngt.

En betydelsefull faktor som försämrar Lidingös ekonomi ytterligare är förändringarna i den kommunala skatteutjämningen, den så kallade Robin-Hoodskatten. Förra året betalade Lidingö in 250 miljoner kronor till andra kommuner. I höst väntas riksdagen ta beslut som innebär att Lidingö förlorar ytterligare 11 miljoner kronor nästa år. Fullt utbyggt ökar Lidingös bidrag till andra kommuner med 47 miljoner kronor, till närmare 300 miljoner kronor totalt per år.

- Det är i tuffa tider som det politiska ledarskapet sätts på prov. Vi måste nu ta ett stort ansvar för såväl ekonomin som verksamheternas innehåll och kvalitet, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist (M), kommunalrådet Minna Klintz (FP) och kommunalrådet Jessica Nyberg (KD) i ett gemensamt uttalande.

Generellt ges ingen kompensation för inflation till nämnderna. Dock höjs pengbeloppen i valfrihetssystemen inom förskola, skola, hemtjänst, särskilda boenden och servicehus med en procent. Gymnasieskolans pengbelopp fastställs till de nivåer som Kommunförbundet i Stockholms län föreslår.

För ökade volymer får utbildningsnämnden 6,5 miljoner kronor och äldre- och handikappsnämnden 15 miljoner kronor.

Nämnderna uppmanas även att se över investeringsplanerna för de närmaste åren och prioritera bland sina tilltänkta investeringar för att inte i onödan öka kapital- och driftskostnaderna.

Den kommunala skattesatsen för 2014 förblir oförändrad på 18,62. För planåren 2015 och 2016 är ingen generell uppräkning inlagd i resultatbudgeten. För ökade volymer inom skola, förskola, äldreomsorg och verksamhet för funktionshindrade personer tillförs verksamheterna ytterligare 47,4 miljoner kronor för år 2015 och 30 miljoner kronor 2016.

För mer information
Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande 
Tel: 0730-79 30 50

Minna Klintz (FP), kommunalråd 
Tel: 0730-79 35 81

Jessica Nyberg (KD), kommunalråd
Tel: 072-725 33 79

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum