2015-06-09 15:25Pressmeddelande

Uppåt för Lidingö i velometern

null

Infrastruktur, underhåll och cykelpolitik – och näst längst sträcka cykelväg per invånare. Det är några av de områden Lidingö stad har blivit bättre på, enligt Cykelfrämjandets Kommunvelometern. ”Det är en väldigt positiv utveckling på bara tre år”, konstaterar Cykelfrämjandet.

Lidingö stad har sedan länge aktivt arbetat med att utveckla cykelvägnätet för att få allt fler att välja cykeln som alternativ till bilen. Bland annat har huvudcykelstråk byggt ut, som binder ihop ön och gör det lätt att ta sig till de olika stadsdelscentrumen och andra knutpunkter.

Senast Cykelfrämjandet genomförde sin mätning, den så kallade Kommunvelometern, var 2012. Sedan dess har Lidingö förbättrar sina resultat inom delområdena infrastruktur och underhåll, information och marknadsföring, cykelpolitik samt uppföljning och mätning.

I jämförelse med andra kommuner med en befolkningsmängd under 50 000 invånare är Lidingös 32,5 poäng över snittet på cirka 28,5 i totalpoäng, enligt Cykelfrämjandet.

Lidingö har nu även näst längst cykelvägnät av samtliga 37 kommuner som är med i årets granskning: 3,1 meter cykelväg per invånare.

Försommaren 2015 – efter Cykelfrämjandets undersökning – sattes dessutom ny cykelvägvisning upp. De nya skyltarna är större, fler och visar även avståndet till slutdestinationen. Skyltarna sitter över hela Lidingö och gör det lätt att hitta rätt.

– Vi fortsätter arbetet med att göra förutsättningarna ännu bättre för cyklister – oavsett om man vill cykla långt eller bara en kort sträcka. Många cyklar längs våra största vägar och där har vi lagt cykelbanorna skiljt från biltrafiken så långt det är möjligt och med den nya skyltningen blir det dessutom ännu lättare att hitta, säger Caroline Jansson, trafikutvecklare i Lidingö stad.


För mer information

Caroline Jansson, trafikutvecklare
E-post: caroline.jansson@lidingo.se
Tel: 08-731 35 23

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum