2019-11-18 14:47Pressmeddelande

Tydliga mål och ledarskap ger högt engagemang bland stadens medarbetare

null

Varje år genomför Lidingö stad en medarbetarenkät där frågor om ledarskap, målstyrning, uppföljning och engagemang ställs. Årets resultat visar bland annat på högt medarbetarengagemang och fortsatt högt ledarskapsindex.

2365 av stadens medarbetare inbjöds att medverka i enkäten och svarsfrekvensen blev hela 88 procent.

– Det är ett glädjande resultat och frukten av ett långsiktigt och konsekvent arbete. De nya inriktningsmålen från politiken upplever jag också har skapat en större tydlighet bland medarbetarna om våra mål. Enkäten ger oss värdefull kunskap om var vi ska lägga våra resurser för det fortsatta utvecklingsarbetet, säger stadsdirektör Daniel Broman.

Högt medarbetarengagemang 

Motivation, ledarskap och styrning ges högt betyg. Det totala värdet steg i årets mätning från 78 till 82. Även stadens ledarskapsindex, som sammanfattar andelen positiva svar på frågorna om ledarskap, är fortsatt högt.

– Jag konstaterar att vi har chefer som tillsammans med sina medarbetare gör ett fantastiskt bra arbete i organisationen. Enkäten ger ett mycket bra värde som tyder på att våra interna ledarskapssatsningar visar på en mycket bra effekt parallellt med högt medarbetarengagemang Det ger styrka och kraft åt hela organisationen, säger personalchef Cecilia Haslum.


För mer information

Daniel Broman, stadsdirektör
Tel: 08-731 34 82
E-post: daniel.broman@lidingo.se

Cecilia Haslum, personalchef
Tel: 08-731 32 17
E-post: cecilia.haslum@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum