2020-02-21 13:40Pressmeddelande

Trygghetsinsatser riktade mot unga

null

Enligt nyligen publicerad statistik ökar vissa kategorier av brott där gärningsperson och brottsoffer är unga. Även om siffrorna fortfarande är låga på Lidingö jämfört med andra delar av Stockholm är det en negativ trend som ska brytas. Polisen planerar därför insatser särskilt riktade mot unga. Flera av dem i samverkan med Lidingö stad.

Polisen samordnar det långsiktiga brottsförebyggande arbetet tillsammans med Lidingö stad. Det är ett tätt samarbete som ger goda förutsättningar att påverka tryggheten. Förutom polisens riktade ungdomsinsatser genomförs nätverksmöten mellan skola, socialtjänst och polis kring unga individer i riskzonen.

- Vi arbetar för att öka tryggheten på Lidingö. En viktig del i det arbetat är att alla brottsliga handlingar skall anmälas till polisen. Behövs det stöd och hjälp till brottsoffer så kan både staden och polisen bistå med det. Vi har ett gott samarbete med polisen och vill fortsätta utveckla det för Lidingöbornas bästa, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.

För insatser på längre sikt där gärningspersonerna är unga har socialtjänsten en mycket viktig roll. Socialtjänsten erbjuder också föräldrastöd.

- För barn och ungdomar är närvaron av trygga vuxna viktig. Stadens fältkuratorer arbetar dagtid men också vissa kvällar och helger. Just nu kraftsamlas det inför kommande sport- och påsklov. Fältkuratorerna finns till hands både för barn, ungdomar och vuxna. De lyssnar, stöttar och hjälper vidare om det behövs. Även nattvandringen gör stor skillnad och är något som vi starkt uppmuntrar föräldrar att delta i, säger Anna Sundin Adolfsson, säkerhetschef.

Stadens väktarbolag styrs så att de är extra synliga där de bedöms behövas som bäst. I väktarnas uppdrag ingår även att arbeta kontaktskapande med ungdomar. Lidingös grannstödsbil, som bemannas av volontärer, hålls kontinuerligt informerade och är synliga och rapporterar sina iakttagelser vidare till polisen eller staden.

Flera aktörer såsom skolor, polis, handlare och bostadsbolag träffas regelbundet för att lyfta gemensamma frågor och tillsammans titta på åtgärder. Exempelvis ska en gemensam trygghetsvandring genomföras i Högsätraområdet under våren.

-Det är ett område där många barn och ungdomar rör sig på kvällstid och därför är det viktigt att flera aktörer tillsammans inventerar området ur ett trygghetsperspektiv säger Anna Sundin Adolfsson.

Lidingö stad tillsammans med polisen uppmuntrar föräldrar att se till att eventuella brottsliga handlingar alltid anmäls till polisen. Anmäl alltid brottsliga handlingar till polisen. Tips välkomnas också och dessa går bra att lämna via www.polisen.selänk till annan webbplats eller via telefon 114.14.

Behövs råd och stöd? Lidingö stad har avtal med Stödcentrum City erbjuder kostnadsfritt stöd till ungdomar som utsatts för brott. (https://socialtstod.stockholm/familj-och-barn/ungdomar-och-brott/länk till annan webbplats)

För mer information

Anna Sundin Adolfsson, säkerhetschef Lidingö stad
Tel: 08-731 34 79
E-post: anna.sundin.adolfsson@lidingo.se

Erik Raita, politisk sekreterare
Tel: 076-822 12 22
E-post: erik.raita@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum