2021-11-11 16:41Pressmeddelande

Tillbehören tillbaka i matlådorna

matbuffématbuffé

Lidingö stad har upphandlat en ny kostleverantör. I den nya upphandlingen var fokus på höjda näringsvärden och att maten ska vara lagad från grunden. En konsekvens var att tillbehören bröd, dryck och efterrätt inte längre ingick i de matlådor som levereras till äldre i ordinärt boende. Efter att flera nu har uttryckt en önskan om att få tillbaka tillbehören har staden beslutat att dessa åter ska ingå.

 Det handlar om de matlådor som levereras till äldre i ordinärt boende, cirka 300 kunder som i snitt beställer cirka 160 matlådor per dag. Det berör inte dem som bor i särskilda boenden. I samband med att staden genomförde en ny kostupphandling ställdes krav på högre näringsvärde och färre tillsatser. Bland annat ska minst 80 procent av grundingredienserna i en måltid vara lagade från grunden. Det var också viktigt att få avtalet så flexibelt som möjligt för att kunderna ska kunna påverka innehållet i matlådorna under avtalstiden.

I de telefonintervjuer som föregick upphandlingen framkom kritik mot tillbehören bröd, dryck och efterrätter. Därför ställdes endast krav på att huvudrätten skulle vara av hög kvalitet och med höga näringsvärden. Andelen kött, fågel och fisk har också ökat med det nya avtalet. Efter att flera av kunderna uttryckt önskemål över att få tillbaka tillbehören så har staden nu beslutat att dessa åter ska ingå i matlådorna.

- Vi vet att måltiden utgör en mycket viktig del av omsorgen och vi tar till oss av de synpunkter som vi fått. Vi kommer därför att lösa detta i dialog med leverantören så att tillbehören återinförs. Förändringen kommer inte påverka avgiften för den enskilde, säger Stefan Heinebäck, chef för omsorgs- och socialförvaltningen.

 I samband med bytet av leverantör har också leveranserna av matlådorna i flera fall blivit försenade. Den nya leverantörens rutiner är också delvis annorlunda vilket skapat irritation bland vissa kunder och deras anhöriga under den första veckan.

- Det är naturligt med inkörningsproblem innan de nya rutinerna kommer på plats. Redan nu kan vi ändå se att rutinerna fungerar allt bättre. Staden har en nära dialog med leverantören och vi kommer också att utvärdera hur våra äldre upplever den nya leverantören och ta till oss av dessa synpunkter. Redan nu kan också nämnas att flera kunder uttrycker att maten är mycket god och jag är säker på att vi med den nya upphandlingen kan erbjuda näringsriktig och god mat och nu även med tillbehör, säger Stefan Heinebäck.

Matlådorna med tillbehör börjar levereras i samband med nästa beställningsperiod den 29 november.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Stefan Heinebäck
Förvaltningschef, Omsorg- och Socialförvaltningen
Stefan Heinebäck