2019-11-12 12:40Pressmeddelande

Tiggeriförbud från 1 december

Nu har kommunstyrelsen beslutat att verkställa det beslut som fattades i kommunfullmäktige gällande tiggeriförbud på tio angivna platser på Lidingö. Beslutet börjar gälla från den 1 december.

Beslutet i kommunstyrelsen gäller själva verkställigheten av det tidigare fattade beslutet i kommunfullmäktige den 30 september. Efter beslut om ändringar i lokala ordningsföreskrifter gör Länsstyrelsen en bedömning om ändringen strider mot ordningslagen. I beslutet från Länsstyrelsen konstateras att ändringen inte strider mot denna lag.

I och med att en majoritet av kommunfullmäktige ställer sig bakom ett tiggeriförbud så är vi angelägna att kunna börja tillämpa de nya lokala ordningsföreskrifterna. Lidingö stads juridiska expertis gör bedömningen att det går att tillämpa tiggeriförbudet, även om föreskrifterna överklagats till förvaltningsrätten. Således kommer samtliga berörda parter informeras inom kort att tiggeriförbudet tillämpas från den 1 december, säger Daniel Källenfors (M), ordförande i kommunstyrelsen.

När ordningsföreskrifterna väl har trätt i kraft är det polisens uppgift att se till att bestämmelserna efterföljs. Som privatperson eller företagare har man vare sig skyldighet eller rätt att ingripa om de nya föreskrifterna inte följs.

De platser som tiggeri är förbjudet på är: Rudboda torg, Källängstorget, Lidingö centrum, Torsviks torg, Baggeby torg, Larsbergs centrum, Högsätra (vid Willys och Max), Skärsätra torg, Breviks centrum och vid Ica i Käppala.

För mer information

Erik Raita, politisk sekreterare 
Tel: 076-822 12 22
E-post: erik.raita@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum