2023-02-09 15:00Pressmeddelande

Stort överskott i preliminär resultatrapport

Stadens preliminära resultatrapport visar på ett stort överskott. Resultatet efter balanskravsjusteringar visar nära 255 miljoner kronor, 222 miljoner högre än budgeterat. Högre skatteintäkter än väntat är bakgrunden till överskottet.

Det är för tredje året i rad som Lidingö stad visar på stora överskott. Utöver högre skatteintäkter bidrar generella ökningar av statsbidragen till de positiva siffrorna.

Stadens verksamheter bidrar också genom god ekonomisk hushållning. Samtliga nämnder når en ekonomi i balans. Omsorgs- och socialnämnden redovisar ett överskott 70 miljoner kronor, utbildningsnämnden med nära tio miljoner. I båda fallen handlar det om lägre volymer och behov inom äldreomsorgen och skolan.

- Årets samtliga investeringar har återigen finansierats utan extern upplåning. Sammantaget kan vi konstatera att Lidingö står starkt med en stabil finansiell ställning, säger Patric Andersson, ekonomichef i Lidingö stad.

Investeringar
Investeringsutgifterna för året uppgår till 323 miljoner kronor. Exempel på investeringsprojekt som skett under året är projektet med den nya Lidingöbron, ny simhall samt Lidingö Brostrand. Årliga investeringar i vatten- och avloppsanläggningar samt större investeringar, exempelvis renovering av vattentorn och arbeten med reningsanläggning för dagvatten ligger också med i budget, likaså upprustning av parker och beläggningsarbeten. Samtliga investeringar finansieras utan extern upplåning.

- Omsorgen om Lidingöbornas skattepengar har högsta prioritet. Efter tre år av starka resultat går vi nu mot kärvare tider där kommunen, medborgarna och företagen har mindre resurser. Lidingö stad är väl rustade för detta och vi fortsätter hålla god disciplin i våra finanser med fokus på kommunens kärnverksamhet, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Patric Andersson
Ekonomichef
Patric Andersson
Politisk sekreterare
Cecilia Blomberg

Relaterad media