2012-04-03 15:30Pressmeddelande

Större valfrihet inom vuxenutbildningen

Lidingö stad har tecknat avtal med 24 utbildningsanordnare. Det betyder att Lidingöbor, som är behörig att studera inom vuxenutbildningen, nu kan välja från ett stort utbud av kurser. Det är dels Lidingö vuxenutbildnings egna kurser och dels utbudet som de 24 utbildningsanordnarna har.

År 2009 togs ett gemensam t beslut bland samtliga 26 kommuner i Storstockolmsregionen om att arbeta för en gemensam vuxenutbildningsregion. Arbetet pågår för fullt och syftet är att öka utbudet och valmöjligheten för vuxna. Med flera utbildningsanordnare och flera studieperioder ökar möjligheterna att möta varje enskild individs studiebehov. Lidingö stad har nu tecknat avtal med 24 utbildningsanordnare, som alla har fem ansökningsomgångar och fem studieperioder. Det innebär en ökad flexibilitet utifrån individens önskemål och behov.  Även den egna verksamheten på Lidingö vuxenutbildning kommer att finnas som ett valbart alternativ.

Lidingö vuxenutbildning
Det vi erbjuder våra studerande på Lidingö är en nära och personlig studiemiljö som är lärarledd. Vår målsättning är att möta varje elev där den befinner sig och på bästa sätt göra det möjligt för eleven att nå sitt mål med studierna. Vi värnar det personliga mötet mellan lärare och elev i vår egen verksamhet.

Den egna verksamheten i Lidingö vuxenutbildning består av sfi (svenska för invandrare), kurser på grundskolenivå – i huvudsak svenska som andra språk både dag och kväll. Även flera gymnasiekurser och några yrkesprogram kommer att erbjudas, som ger goda möjligheter till jobb:

  • Omvårdnadsutbildning som ger jobb som vårdbiträde och undersköterska
  • Barn- och fritidsprogram som ger jobb som barnskötare, fritidsledare mm.
  • Ekonomiprogrammet som ger en bra grund för vidare ekonomiska specialiseringar eller för dig som vill starta eget

Ansökan till hösten görs på webben
Höstens kurser startar 6 augusti och ansökningsperioden är 10 april-9 maj.

För mer information:
Eva-Lotta Arenander, rektor Lidingö Vuxenutbildning
eva-lotta.arenander@lidingo.se
Tel: 08-731 39 19, 0730-79 39 19


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum