2013-03-11 12:07Pressmeddelande

Stora planer för Lidingös centrala delar

null

Nu har förslaget till planprogram för de centrala delarna av Lidingö offentliggjorts. Det är fem olika förslag till förändring som mellan 15 april och 16 juni ska ut på samråd. Då är det dags för Lidingöborna att säga sitt.

Samrådsförslaget innehåller fem tänkbara framtidsbilder med varierande omfattning av förändring. Hur ska Lidingös framtida entré se ut? Bör Lidingöbanan dras via centrum i stället? Ska trafikdiket i Torsvik överdäckas och trafiken gå i en tunnel? Ska handeln få utvecklas i Lidingö centrum?

- Det är många frågor som ska besvaras och nu behöver vi få veta vad Lidingöborna tycker, säger Paul Lindquist, kommunstyrelsens ordförande.

Visionen är att skapa en stadsdel som är grönare och tystare, med fler mötesplatser, kaféer och butiker. Det är idéer som framkommit under medborgardialogen våren 2012. Entrén till Lidingö är inbjudande och fler Lidingöbor kan bo i ett centralt läge med tillgång till bra kollektivtrafik.

Alla förslag ska ha en ekonomi i balans där Lidingö stads intäkter är minst lika stora som kostnaderna. Dessa är tänkta att i huvudsak finansieras genom markförsäljning. Även möjlighet till samfinansiering med andra parter kommer att prövas.

Mellan 1 300 och 2 800 bostäder planeras beroende på hur det slutliga förslaget ser ut. De behövs för att möta behovet från kommande generationer och för att även Lidingö ska bidra till regionens snabba utveckling. 

Det är viktigt att påminna om att ingen av framtidsbilderna är ett slutförslag.  Synpunkter från Lidingöborna är betydelsefulla, först när samrådet är klart startar arbetet med att ta fram två huvudförslag som kan presenteras till den planerade folkomröstningen i juni 2014.

 

För mer information
Paul Lindquist, kommunstyrelsens ordförande (M)
Tel: 08-731 30 50

Anna Hadenius, chef miljö- och stadsbyggnadskontoret
Tel: 08-731 33 27

För övriga frågor kontakta pressansvarig Ulf Petersson, tel: 08-731 30 24.

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum