2020-05-07 13:21Pressmeddelande

​Stöd i förskott till föreningslivet

null

Coronapandemin sätter hård press på ungdomsidrotten. Vid onsdagens sammanträde i kultur- och fritidsnämnden beslutades därför att aktivitetsbidraget ska utbetalas i förtid till bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar.

Det är för att stödja föreningarna på Lidingö till följd av coronavirusutbrottet som Lidingö stad vill möjliggöra att barn- och ungdomsföreningar får ett aktivitetsbidrag för vårterminen 2020 redan nu i maj. Detta gäller de aktiva föreningar på Lidingö, som bedriver och ska bedriva verksamhet under 2020.

-Många kämpar med knappa medel och att ställa om sina verksamheter i dessa coronatider. Det här kommer att bidra till att många föreningarna kan hålla i gång sina verksamheter i andra former, säger Lidingö stads idrottschef Hanna Andersson.

Stödja föreningarna

Aktivitetsbidrag utbetalas i normala fall ut till föreningar vid två tillfällen per år. Bidragen som avser höstterminen föregående år utbetalas vanligen vårterminen året efter. Aktivitetsbidrag för vårterminen utbetalas vanligen under hösten.

-Följderna av coronapandemin har satt stor press på föreningslivet i ett läge då verksamheterna behövs som allra mest. Därför gör vi det möjligt för föreningar att ta del av aktivitetsbidraget för vårterminen redan nu. Det här är ett konkret stöd som kommer att göra skillnad, säger Filip Svanberg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden (M).

Det utbetalda aktivitetsbidraget till föreningarna för vårterminen 2020 ska uppgå till motsvarande nivå på aktivitetsbidrag som utbetalades till respektive förening för vårterminen 2019. Om det senare visar sig att inrapporterade deltagartillfällen för vårterminen 2020 var fler än vad de uppgick till under vårterminen får berörd förening en tilläggsutbetalning.


För mer information

Hanna Andersson, idrottschef Lidingö stad
Tel: 072-452 29 73
E-post: hanna.andersson@lidingo.se

Filip Svanberg, ordf. kultur- och fritidsnämnden (M)
Tel: 073-928 89 69
E-post: filip.svanberg@gmail.com

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum