2022-11-29 13:39Pressmeddelande

Starkt utgångsläge inför tuffare tider

Skola, vård och omsorg får extra tilldelning i budgeten. Foto: Micke LundströmSkola, vård och omsorg får extra tilldelning i budgeten. Foto: Micke Lundström

Nu är budget för 2023 beslutad av kommunfullmäktige. Det är en budget med ett resultat på 37,6 miljoner kronor vilket med råge uppfyller kravet om en ekonomi i balans. Skattesatsen för 2023 förblir oförändrad.

En generell uppräkning med 2,07 procent tilldelas samtliga nämnder. Utifrån prognoser för kommunal verksamhet bedöms priser och löner öka med 3,3 procent vilket innebär ett effektiviseringskrav med 1,23 procent.

För ökade volymer inom skola, förskola, äldreomsorg och verksamhet för funktionshindrade personer tillförs verksamheterna 28 miljoner kronor år 2023 i jämförelse med prognos 2022. Därutöver får  skola, vård och omsorg ytterligare 10 miljoner kronor.

- Staden har visat överskott över tid vilket gör  att vi även kommande år kan upprätthålla både hög kvalitet och finansiera investeringar. Det innebär bland annat att vi i denna budget prioriterar grundskolan extra mycket och kommer att ta fram en ny översiktsplan för ett grönt Lidingö, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Investeringar
I stadens investeringsplan för 2023 finns investeringar för totalt 483 miljoner kronor. Det handlar om löpande investeringsbehov som underhållsinvesteringar inom främst tekniska nämndens verksamhetsområden. Den andra delen består av större investeringsprojekt. Det är främst Lilla Lidingöbron och ny simhall men även ett antal projekt inom idrottsanläggningar, gata och park och vatten/avlopp.

Kommunstyrelsen föreslår fortsatt fokus på kärnverksamheten under 2023 och har som uttalad ambition att bli Sveriges mest välskötta kommun. Staden har visat resultatmässiga överskott över tid, vilket resulterar i att staden har goda förutsättningar att upprätthålla hög kvalitet i verksamheten och finansiera investeringar. Målet är också att öka kommunens effektivitet och kvalitet och att sänka skatten med 50 öre senast 2025. Skatten för 2023 är på oförändrade 17,84 kronor.

- Tack vare bra resultat och god kostnadskontroll har vi ett gott utgångsläge trots att nästa år blir besvärligt på grund av stigande inflation och höga pensionskostnader, säger ekonomichef Patric Andersson.

Budget för 2023 och plan för 2024 - 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 28 november.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Patric Andersson
Ekonomichef
Patric Andersson
Politisk sekreterare
Cecilia Blomberg