2014-06-03 08:57Pressmeddelande

Stadens personal miljösmartast

Anställda i Lidingö stad har lägst koldioxidutsläpp per anställd av 27 granskade kommuner och landsting. 46 procent av pendlingsresorna sker med kollektiva färdmedel och nästan en tredjedel av medarbetarna går eller cyklar till jobbet minst en dag i veckan. Vinnare är både miljön och hälsan.

Analysen har gjorts med hjälp av statistik från resor i tjänsten, från stadens bilpark och genom en enkät som de anställda fått besvara om sina resvanor. Resultatet har sedan analyserats och anpassade åtgärder har arbetats fram.

- Det är glädjande att stadens arbete med att kombinera hälsa och miljö har gett resultat. Livsstilsförändringarna ger dubbel effekt då hälsan blir bättre och vår miljöbelastning minskar, säger Anna Hadenius, chef för miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Arbetet med att minska koldioxidutsläppen ytterligare och samtidigt förbättra hälsan bland de anställda pågår för fullt. Det görs bland annat genom att på olika sätt uppmuntra ännu fler att gå, cykla och åka kollektivt till jobbet, att fortsätta byta ut stadens bilpark mot miljöbilar och att uppmuntra flera att gå och cykla till möten.

- Trots att vi för närvarande har de lägsta utsläppen sätter vi oss inte till ro. Vi följer EU:s mål om 20 procent minskning av koldioxidutsläppen till 2020. Med de åtgärder som har tagits fram som följd av kartläggningen siktar vi mot 12 procent minskning av koldioxidutsläppen redan 2016, säger Stina Jaensson som är Lidingö stads miljösamordnare.

Arbetet med resor är en del av stadens miljö- och hälsoarbete. I miljöprogrammet slås bland annat fast att staden ska minska miljöpåverkan från tjänsteresor och verka för att fler förenar hälsa och miljö genom att cykla och gå oftare.


För mer information
Stina Jaensson, miljösamordnare
stina.jaensson@lidingo.se
Tel: 08-731 39 97

Anna Hadenius, chef miljö- och stadsbyggnadskontoret
anna.hadenius@lidingo.se
Tel: 08-731 33 27

 

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum