2021-09-06 09:57Pressmeddelande

Staden tar hjälp av föreningslivet

Nu kommer IFK Lidingö fotboll även att engagera sig som nattvandrare.Nu kommer IFK Lidingö fotboll även att engagera sig som nattvandrare.

Fram till mars 2022 kommer Lidingö stad i en pilotverksamhet att arrangera nattvandringar med hjälp av IFK Lidingö fotboll.  Det framgår av den överenskommelse som parterna nyligen undertecknat.

Överenskommelsen gäller mellan den 1 september 2021 och 1 mars 2022 och kommer att fungera som en testperiod. Under denna tid ska föreningen nattvandra med minst fem personer vid tolv kvällar, fredagar och lördagar. Efter varje avslutad nattvandring ska en händelserapport skrivas och föreningen ska också delta i en utvärdering efter sina tolv nattvandringstillfällen.

Redan i dag bedrivs uppskattade nattvandringar av föreningen Nattvandring Lidingö. Att IFK Lidingö fotboll också engagerar sig ser staden som ett välkommet komplement.

- Vi blev mycket glada då IFK Lidingö fotboll kontaktade oss och erbjöd sig att åta sig detta viktiga uppdrag. Idrotten och föreningslivet utgör goda krafter på Lidingö och med dessa insatser är jag säker på att hela civilsamhället stärks, säger omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP).

Även kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Svanberg tycker att initiativet är mycket bra.

- Jag ser med glädje fram emot det utökade samarbetet och att även föreningen Nattvandring Lidingös värdefulla insatser kan koordineras med detta initiativ. Betydelsen och samhällsnyttan med ett aktivt föreningsliv och ett bra samarbete med Lidingö stad är stor, säger Filip Svanberg (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Nattvandringarna inleds med att minst fem nattvandrare möts i stadshusets entré klockan 20.00. Där möter stadens vaktbolag Avarn upp och tillsammans planeras kvällen. Med de särskilda nattvandringsvästarna på startar sedan arbetspasset.

- Det är viktigt som nattvandrare att agera vuxen förebild. Genom närvaro kan vi skapa trygghet ute i offentliga miljöer kvällstid. Vi från idrotten känner också många av Lidingös ungdomar och vi ser också en möjlighet att erbjuda ett alternativ till ungdomar som kanske känner sig vilsna. Det här är något vi alla vinner på, säger Peter Mathiesen, en av initiativtagarna från IFK Lidingö fotboll.

Testperioden kommer sedan att utvärderas där staden samlar ihop erfarenheterna från IFK Lidingö fotboll och där även erfarenheterna från Nattvandring Lidingö kommer tas med som en viktig del. Lidingö stad har beviljat ett bidrag till IFK Lidingö fotboll på 20 000 kronor efter att deras uppdrag är genomfört enligt överenskommelse. Pengarna ska gå till klubbens barn- och ungdomsverksamhet.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
IFK Lidingö
Peter Mathiesen