2012-08-31 14:35Pressmeddelande

Sortera ditt matavfall och gör skillnad

null

Nu drar matavfallskampanjen ”Ditt matavfall blir biogas” igång igen. Liksom förra årets kampanj är syftet att informera om avfallssortering och att uppmuntra fler hushåll att teckna abonnemang för hämtning av utsorterat matavfall. 

Kampanjen kommer att pågå september till december och den kommer bl.a. att synas utomhus, på stadens webbplats och i butiks-TV. Du kan även träffa personal och ställa frågor om matavfall under Lidingömässan den 13 – 14 oktober. Målsättningen med kampanjen är att få minst 1 000 nya abonnenter och att minst 10 procent av Lidingöbornas matavfall sorteras ut till årsskiftet. 

– Sedan förra kampanjen kan vi se att fler har blivit medvetna om att sortera sitt matavfall och att intresset bara ökar. Många hör av sig och vill teckna abonnemang. För ett år sedan hade vi 70 abonnenter och idag är det 500 abonnenter, vilket motsvarar hela 1 255 hushåll, säger Charlotte Löfgren, miljö- och avfallshandläggare på tekniska förvaltningen.

Varför är det bra att sortera matavfall?
När du sorterar matavfall minskar du mängden hushållsavfall som förbränns. Rester av kött, fisk, grönsaker, frukt och bröd blir istället biogödsel och biogas, som bl.a. används av våra sopbilar och bussar. Visste du till exempel att på 1 000 rötade bananskal kan du köra en bil cirka 10 mil? Genom att sortera så bidrar du till en bättre miljö vilket kan göra skillnad. Till exempel är biogödsel mycket bättre och snällare för naturen än konstgödsel eftersom det återför näring till kretsloppet.

För mer information:
Charlotte Löfgren, Miljö- och avfallshandläggare. Tekniska förvaltningen
E-post: charlotte.lofgren@lidingo.se
Tel: 08-731 32 83 

Lidingö stad Tekniska förvaltningen
www.lidingo.se/dinamatresterblirbiogas

Tekniska förvaltningens kundtjänst på telefon 08-731 33 03

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum