2023-12-01 08:05Pressmeddelande

SL bromsar start av tågtrafik på Lilla Lidingöbron

Lidingöbanan

Trots stora ansträngningar från Lidingö stad har försöken att finna en lösning tillsammans med SL varit fruktlösa. Staden har arbetat intensivt för att tågen ska börja trafikera bron men på grund av SL:s agerande finns i dagsläget ingen tidplan för när trafiken kan komma i gång.

- Stadens uppfattning är att SL är ansvarig för den uppkomna situationen genom att inte följa träffade överenskommelser och genom att utan någon anledning vägra driftsättning, säger Lidingö stads projektledare Jan Werner.

Under byggnationen har Lidingö stad och SL kommit överens om en ny lösning för den elektriska jordningen utifrån nya krav från SL. Nu backar SL från överenskommelsen och vill i stället gå tillbaka till ritbordet, för att ta fram en gammal lösning för jordningen som staden och SL sedan länge har varit överens om att överge.

En sådan återgång skulle kräva omfattande ombyggnationer som är både kostsamma och tidskrävande, men som inte kommer att öka säkerheten.

- Vi tar säkerheten på minst lika stort allvar som SL. Men det här är inte fråga om säkerhet. Den byggda lösningen som SL nu backar ifrån uppfyller gällande lagkrav och har tagits fram i samarbete med SL och är dessutom granskad av oberoende externa experter som bekräftar att anläggningen är säker att ta i bruk, säger Jan Werner.

Efter fortsatt dialog i frågan bekräftade SL återigen under hösten att den färdigbyggda anläggningen skulle driftsättas. Ett budskap som tidigare har kommunicerats ut. Nu har SL ändrat sig på nytt och vill återigen att staden ändrar jordningen för bron. SL ändrar ideligen sina krav och frångår gjorda överenskommelser. Det skapar naturligtvis en stor osäkerhet om vad som gäller och hur situationen på bästa kan lösas så att Lidingöborna och resenärerna inte drabbas ytterligare.

- Vi har hamnat i en mycket olycklig situation med SL som tyvärr främst drabbar de nära 14 000 resenärer som normalt varje dag använder Lidingöbanan. Lidingö stad har fullgjort sina skyldigheter enligt avtalet med SL och kräver nu att SL fullgör sina, säger Daniel Broman, stadsdirektör i Lidingö stad.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Projektledare
Jan Werner