2012-01-16 07:02Pressmeddelande

Skola belönas med Raoul Wallenbergpriset

Det prestigefyllda Raoul Wallenbergpriset går i år till eleverna i Lilla Högsätra skola F-5 för deras gedigna värdegrundsarbete kring medmänsklig förståelse och kulturell mångfald.  

Lidingö stad delar årligen ut priset till en skola eller skolklass som arbetar i Raoul Wallenbergs anda. På Förintelsedagen den 27 januari, som på Lidingö kallas Raoul Wallenbergdagen, får Lilla Högsätra skola ta emot priset från EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson. Prissumman är 30 000 kronor.

Alla människors lika värde
I sitt tävlingsbidrag beskriver Lilla Högsätra skola hur de arbetar med internationalisering och kulturell mångfald. Skolan består av elever från över 30 olika nationer och det har varit angeläget att skapa en förståelse för olika kulturer. På skolan råder nolltolerans mot mobbning.  

För att åstadkomma detta har skolan utvecklat arbetssätt som tar till vara barns rättigheter. Skolan har till exempel arbetat fram metoder som främjar kamratskap och konflikthantering. Andra arbetssätt är att på ett konstruktivt sätt integrera nyanlända barn så att deras kultur och bakgrund framträder på ett naturligt och intresseväckande sätt. 

På Lilla Högsätra skola finns därför sedan länge ett helhetstänk kring värdegrundsarbete, vilket går igen i olika aktiviteter som löper under året. 

Så här lyder juryns motivering
”Eleverna på Lilla Högsätra skola har genom sitt långsiktiga arbete med demokratins värdegrund fått en ökad kunskap om kulturell mångfald, människors olika förutsättningar i olika delar av världen och internationell förståelse. 

Juryn vill särskilt framhålla det långsiktiga och kontinuerliga arbetet på skolan som lett till att ett respektfullt klimat och en god anda skapats – en förebild för andra elever och skolor.”

Raoul Wallenbergpriset instiftades 2002 och är till för Lidingös elever i åk 4-9 samt gymnasiet. Syftet med tävlingen är att motverka och förebygga alla former av kränkande behandling.

För mer information:
Bibbi Rosendahl, rektor Lilla Högsätra skola F-5, tel 073-079 38 14.
Madeleine Helleday, informationschef, tel 073-079 30 67.
Maria Elmér, chef kvalitet, utveckling och forskning, tel 073-079 32 09


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum