2020-08-17 12:45Pressmeddelande

Sju kommuner i samarbete mot våld i nära relationer

Lidingö är en av sju kommuner norr om Stockholm som har gått ihop för att nå ut till sina invånare och erbjuda stöd till den som drabbas av våld i nära relationer. Den 17 augusti startar den gemensamma informationskampanjen ”Våld är aldrig OK”.

Coronapandemin slår hårt mot alla i samhället och särskilt hårt mot dem som redan har en svår eller utsatt situation. Långvarig isolering och försämrade ekonomiska förutsättningar kan skapa frustration som leder till olika former av våld mot de närmaste.

I en gemensam satsning har kommunerna Lidingö, Vaxholm, Täby, Österåker, Danderyd, Norrtälje och Vallentuna gått ihop i en informationskampanj för att belysa frågan om våld i nära relationer.

- Jag kan inte nog understryka vikten av ett gott samarbete mellan kommunerna när det gäller våld i nära relation, säger Stefan Heinebäck, förvaltningschef på omsorgs- och socialförvaltningen i Lidingö stad.

- Omsorgs- och socialförvaltningen har i flera år arbetat strategiskt med att synliggöra problemet med våld i nära relationer, utbilda vår personal och stödjer Kvinnojouren Kerstin och andra liknande organisationer, som gör ett mycket viktigt arbete, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden. Det är mycket bra att kampanjen kommer nu.

Alla kommuner erbjuder stöd och råd till både våldsutsatta och till våldsutövare för att kunna få hjälp med att bryta destruktiva familjemönster. Tidpunkten för kampanjen, vid skolstarten, är vald för att fånga upp så många som möjligt, eftersom tidigare erfarenheter visar att sommaren är en konfliktfylld period för många.

Kampanjen ”Våld är aldrig OK” kommer att synas under två veckor bland annat på busshållplatser och storbildstavlor i de deltagande kommunerna samt i Ropsten och på Östra Station. Kampanjen delfinansieras av Länsstyrelsen.

För stöd, hjälp och ytterligare information om våld i nära relationer:
https://www.lidingo.se/toppmeny/omsorgstod/valdinararelation.4.7b3f66e616b8691a5534a6.html


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Stefan Heinebäck
Förvaltningschef, Omsorg- och Socialförvaltningen
Stefan Heinebäck