2014-06-25 15:00Pressmeddelande

Servicehusen byggs om

Servicehusen Baggeby gård och Högsätra följer inte Arbetsmiljöverkets normer och måste byggas om. Under ett år, från oktober 2014, pågår arbetena och de boende måste flyttas till alternativa boenden i tremånaders-etapper.

Det är utrymmen på toaletter och bredden på dörröppningar som är orsaken till ombyggnationen. De uppfyller inte Arbetsmiljöverkets krav och det är under hotet av vite som Lidingöhem och Lidingö stad förelagts att åtgärda bristerna.

- Vi förstår att ombyggnationerna kommer att upplevas som besvärande för många av de boende och vi vidtar alla åtgärder för att det ska genomföras så bra som möjligt. Omsorgen för de boende får inte kompromissas med, säger Bibbi Wikström, utförarchef i Lidingö stad.

Varje byggetapp beräknas i dagsläget att ta omkring tre månader. Under arbetet kommer boende i Högsätra servicehus att erbjudas rum i före detta Lidingö sjukhem från oktober. Ombyggnationerna av Baggeby gård påbörjas först vid årsskiftet och de berörda kommer att bo dels i tillfälliga paviljonger i anslutning till serviceboendet, dels i rum i före detta Lidingö sjukhem. I båda fallen kommer de tillfälliga boendena anpassas efter individuella behov.

Ordinarie personal kommer att följa de boende under byggtiden. Staden hjälper också till med allt praktiskt som berör flytten och står även för flyttkostnaderna. Hyrorna kommer att reduceras under den aktuella perioden.

- De boendes välbefinnande är i fokus. Därför har det varit så viktigt att hitta bra boendealternativ under byggtiden. Nu ska arbetet genomföras så snabbt och effektivt som möjligt för att minimera besvären, säger Patrik Häggstrand, fastighetschef i Lidingö stad.

Boende och anhöriga i båda servicehusen har bjudits in till informationsmöten om hur flytten ska arrangeras. Det kommer att ordnas med kontinuerliga informationsaktiviteter under arbetets gång.
Information om ombyggnationen kommer från juli kontinuerligt att publiceras på webben: www.lidingo.se/servicehus

För mer information
Bibbi Wikström, utförarchef på stöd- och omsorgsförvaltningen, Lidingö stad
bibbi.wikstrom@lidingo.se
Tel: 08-731 47 01

Patrik Häggstrand, fastighetschef
patrik.haggstrand@lidingo.se
Tel: 08-731 36 00


Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum