2012-10-25 09:16Pressmeddelande

Särskilda satsningar på skola, vård och omsorg

Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna lägger en budget för 2013 där varje nämnd får ett utökat budgetutrymme på två procent. Utöver det generella budgetutrymmet prioriteras 20 miljoner kronor i riktade satsningar, dels på barn i behov av särskilt stöd, dels på Lidingös äldre genom höjd peng till vård- och omsorgsboende. 

Lidingös ekonomi är stark och stabil. Hög soliditet, goda resultat och låg skuldsättning gör det möjligt att behålla en skattesats under riksgenomsnittet. Staden har även betydande tillgångar avsatta för att möta framtida pensionsåtaganden.

Stadens budgeterade resultat för år 2013 beräknas till 25,5 miljoner kronor. Det innebär att staden uppfyller kravet på en ekonomi i balans och kravet på ett finansiellt överskott på 1 %. För 2013 beräknas investeringarna uppgå till 500 miljoner kronor, vilket bland annat inkluderar nya Rudboda skola och flytten av bostadshotellet. Det görs även betydande investeringar inom äldreomsorgen och på stadens fritidsanläggningar. Lidingös hälsoprofil ger också avtryck i budgeten, bland annat genom ökade satsningar på gång- och cykelvägar och en utflyktslekpark nedanför Näset.

-   Lidingö har i grunden en stark ekonomi med hög soliditet efter flera år med överskott. Det gör att vi nästa år kan satsa närmare 20 miljoner kronor extra på våra viktigaste välfärdsverksamheter för att ytterligare höja kvaliteten på servicen till Lidingöborna. Vi kan även fortsätta att göra stora och viktiga investeringar för att möta ett växande behov, säger Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande.

För elever i behov av särskilt stöd i grundskolan avsätts 8,8 miljoner kronor. Det ger möjlighet till mer hemspråksundervisning, extra stöd till elever med diagnosen autism och/eller aspbergers syndrom och satsningar på elever med läs-, tal- och skrivsvårigheter.

-   Det är mycket välkomna satsningar. Vi arbetar för en bra skola för alla barn, där varje elev blir sedd och ges möjlighet till kunskap och lärande utifrån sina egna förutsättningar. Därför är det angeläget att göra dessa satsningar så att alla elever som behöver får ett bra extra stöd, säger kommunalrådet Minna Klintz (FP).

För äldre- och handikappnämnden görs en extra satsning på vård- och omsorgsboenden. Pengen ökar med 4 procent för att säkra god kvalitet och en bra bemanning, vilket motsvarar ett extra tillskott på 5 miljoner kronor. Utöver detta satsas ytterligare 1 miljon kronor för att förstärka funktionen för biståndsbedömning och för att möjliggöra inrättande av en särskild äldrelots för de mest sjuka äldre.

-  Personalen på våra vård- och omsorgsboenden har ett komplext och mycket viktigt uppdrag för att skapa en trygg och meningsfull tillvaro för de äldre och deras anhöriga. Detta ställer höga krav på att både kompetens och bemanning är tillräcklig. Det känns därför mycket tillfredställande att vi även i år kan göra en extra satsning på äldreomsorgen, och jag hoppas att den blir en välkommen vitamininjektion för att ytterligare förbättra kvaliteten på våra vård- och omsorgsboenden, säger kommunalrådet Jessica Nyberg (KD).

Majoritetens förslag till budget presenteras för kommunstyrelsen 24 oktober. Lidingö stads budget i sin helhet tas av kommunfullmäktige den 26 och 27 november. 

För mer information:
Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande, tel 0730-79 30 50
Minna Klintz (FP), kommunalråd, tel 0730-79 35 81
Jessica Nyberg (KD), kommunalråd, tel 072-725 33 79
Patric Andersson, ekonomichef, tel 08-731 30 83

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum