2016-08-19 10:13Pressmeddelande

Samråd om Högsätras utveckling

null

Trygg, attraktiv och innehållsrik är ledord i utvecklingen av Högsätra. Nu startar samrådet då Lidingöborna har chansen att påverka stadsdelens framtid.

I översiktsplanen för Lidingö ingår Högsätra som ett utvecklingsområde. Som ett första steg i utvecklingen har ett planprogram utarbetats. Där tas ett samlat grepp kring övergripande frågor som bostadsbyggande, trafik, markanvändning och grönområden. Planprogrammet blir sedan vägledande i kommande detaljplanering.

Utgångspunkter för förslaget har bland annat varit att bebygga de stora parkeringsplatserna som i dag dominerar entrén till Högsätra och att bevara de uppskattade grönytorna. Nya gatustråk och torg, bostadskvarter i lägre skala och en utveckling av idrottsområdet ska ytterligare bidra till öka stadsdelens dragningskraft.

Inför arbetet med planprogrammet har flera med­borgardialoger ägt rum. Bland annat har det skett genom dialog på webben, vykort, ett drop-in-möte och ett EU-projekt om hälsa. Även barnen har varit delaktiga genom ett samarbete med eleverna i fjärde klass på Lilla Högsätra skola. Synpunkter har också lämnats av Högsätrabor i alla åldrar.

Den 22 augusti startar samrådet. Då har Lidingöborna möjligheter att lämna sina synpunkter om planprogrammet.

- Vi hoppas på en givande dialog för att tillsammans utveckla Högsätra till en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för både boende och besökare, säger Olof Minati som är projektledare för arbetet.

På stadens webbplats www.lidingo.se/samradhogsatra finns planprogrammet i både fullversion och i sammanfattning. Synpunkter kan lämnas på webben, via e-post (miljo.stadsbyggnad@lidingo.se) eller skriftligen till adress: Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Lidingö stad, 181 82 Lidingö.


För mer information:
Olof Minati, projektledare Lidingö stad
Tel: 08-731 33 94
E-post: olof.minati@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum