2012-09-04 10:21Pressmeddelande

Samråd om Centrum/Torsvik i vår

null

Dialogen om Centrum/Torsvik kommer att ske våren 2013 och inte i höst som tidigare planerats. Anledningen är att projektet, som innehåller många olika delar, behöver mer tid för att kunna presentera ett så bra underlag som möjligt för Lidingöborna.

- Centrum/Torsvik är ett komplext projekt och för att vi ska få fram ett riktigt bra underlag behövs mer tid för förberedelse. Vi räknar därför med att genomföra programsamrådet våren 2013, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist.

Arbetet med förberedelserna inför samrådet om Centrum/Torsvik pågår för fullt. En medborgardialog med de boende i området genomfördes under våren och omfattande utredningar som rör exempelvis tunnel/överdäckning, landskapsfrågor, gång- och cykelstråk, handelsstrategi och naturfrågor har tagits fram. Materialet, som är mycket omfattande, håller nu på att sammanställas för att invånarna ska kunna tycka till om ett antal utvecklingsalternativ för Centrum- och Torsviksområdet.

Den nya tidsplanen innebär också att den föreslagna folkomröstningen, som kräver beslut i fullmäktige, skjuts fram och samordnas med EU-valet våren 2014.

För mer information:
Paul Lindquist, kommunstyrelsens ordförande, tel 073-079 30 50.
Anna Hadenius, miljö- och stadsbyggnadschef, tel 08-731 33 27.

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum