2022-02-03 08:47Pressmeddelande

Så tycker Lidingöborna om sin ö

Statistiska centralbyrån, SCB, genomför sedan 2005 en medborgarundersökning bland landets kommuner. Hösten 2021 genomfördes den senaste och nu har resultaten kommit. Lidingöborna är generellt sett mycket nöjda och hela 99 procent tycker att Lidingö är en bra plats att leva och bo på.

Medborgarundersökningen skickades ut till 1200 slumpvis utvalda Lidingöbor. Av dessa valde 469 att besvara enkäten, det motsvarar en svarsandel på 39 procent. Det är en låg svarsfrekvens men de resultat som redovisas är dock statistiskt säkra.

Frågeområdena handlar om skola, omsorg, boende, samhällsservice, kulturliv och trygghet i samhället samt bemötande, information och inflytande i kommunen liksom förtroende för politiker och tjänstemän.

Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun.

Trivs på ön
Det påstående som ger högsta andelen positiva svar, 99 procent, är påståendet att Lidingö är en bra plats att leva och bo på. Resultatet för Stockholm och övriga landet är 91 respektive 92 procent. På frågan om man kan rekommendera andra att flytta till Lidingö svarar 85 procent jakande. För Stockholm och riket i övrigt är motsvarande siffra 62 procent

Lidingöborna tycker också att det fungerar väl att få svar på frågor om kommunen och dess verksamheter. Andelen positiva på Lidingö är 76 procent, för Stockholm och övriga riket är siffran 68 procent. Lidingöborna har också ett större förtroende för politiken än i landet för övrigt. På frågan om kommunens politiker arbetar för kommunens bästa svarar 54 procent positivt. För Stockholm är motsvarande siffra 41 procent, för hela riket 43 procent.

- SCB:s undersökning är en intressant värdemätare och ett av flera verktyg för att mäta medborgarnas attityder. Lidingöborna trivs på Lidingö och är mycket nöjda över kommunens service. Det är även glädjande att Lidingöborna har högt förtroende för både politiker och tjänstemän, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Trygghet och inflytande
Lidingöborna är mycket trygga på sin ö, hela 85 procent känner sig mycket eller ganska trygga då det är mörkt ute och dagtid är motsvarande siffra 98 procent. De frågor Lidingöborna upplever som problem är främst oro för inbrott och stölder följt av narkotikahandel och nedskräpning.

Under rubriken bemötande, information och inflytande ser 76 procent av Lidingöborna positivt på frågor om kommunen och dess verksamheter. Siffran för Stockholm och riket i övrigt är 68 procent.

I den senaste undersökningen har SCB valt att ändra på hur svarsalternativen formuleras. Alternativen är ”Mycket dåligt, Ganska dåligt, Ganska bra och Mycket bra”. Tidigare var det en numerisk skala och en konsekvens av det är att det senaste resultatet inte går att jämföra med tidigare.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M

Relaterad media