2017-01-09 15:10Pressmeddelande

Så skiner solen på Lidingö

null

Är du intresserad av att producera din egen el eller värme? Lidingö stad har tagit fram en solkarta där fastighetsägare på Lidingö kan se hur stor potentialen för solenergi är på just deras fastighet.

Med hjälp av solkartan kan Lidingös fastighetsägare ta reda på hur mycket solen strålar på taket, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år. Solkartan bygger på vissa antaganden och ger inte en exakt bild, men den ger ett inledande svar på om det är värt att närmare undersöka förutsättningarna.

– Genom kartan vill vi inspirera till mer miljösmarta val. Sverige har faktiskt bra förutsättningar för solenergi och priserna blir mer och mer förmånliga, säger stadens miljösamordnare Stina Jaensson.

Solkartan har tagits fram gemensamt i Stockholms län inom ramen för energi- och klimatrådgivningen och publicerades på lidingo.se/solkarta under december. Svar på frågor om kartan eller rådgivning kring solenergi ges av Energi- och klimatrådgivningen, tel. 08-29 11 29, eller på www.energiradgivningen.se.


För mer information
Stina Jaensson, miljösamordnare Lidingö stad
Tel: 08-731 39 97
E-post: stina.jaensson@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum