2015-05-12 08:55Pressmeddelande

Så här kan Lilla Lidingöbron se ut

null

År 2017 påbörjas bygget av Lilla Lidingöbron som ska ersätta Gamla Lidingöbron som rivs. Hur den nya bron ska se ut är ännu inte klart men riktlinjerna arbetas nu fram inför upphandlingen av broentreprenör som påbörjas till hösten.

Sedan beslutet 2012 att en ny bro ska ersätta den Gamla Lidingöbron har staden arbetat fram ett broförslag. 2014 fattade kommunstyrelsen beslut om inriktningen. Det ska vara en låg bro med liten lutning, norr om den Gamla Lidingöbron. Den ska inte vara öppningsbar och ha en segelfri höjd på 5,6 meter. Målet har varit att ta fram en bro med hög trafiksäkerhet och god framkomlighet. För att få bygga bron behövs ett tillstånd från mark- och miljödomstolen. En ansökan har skickats in till domstolen, som avgör om bron får byggas, besked kommer vid årsskiftet.

Enligt riktlinjerna ska bron ha samma formspråk som den stora Lidingöbron utan bågar eller andra element som sticker upp. Den ska smälta in i omgivningen och göras liten och vacker. Med sina 750 meter blir det en av landets längsta broar. Därför är det viktigt att göra passagen över bron tillgänglig för oskyddade trafikanter. Framkomligheten är prioriterad och det ska finnas gott om utrymme för gång-, cykel- och mopedtrafik samt spårtrafik. Bron blir dimensionerad för en tredubbling av dagens gång- och cykeltrafik.

- Ett av målen är att få en kostnadseffektiv brolösning som innehåller både enkla och smarta lösningar och en god utformning. Förfrågan till entreprenörer inklusive riktlinjerna skickas ut när investeringsbeslutet i kommunstyrelsen tas i höst, säger Jan Werner, projektledare för Lilla Lidingöbron.

Hållpunkter
2015 våren: ansökan till mark- och miljödomstolen för att få bygga Lilla Lidingöbron samt riva Gamla bron. Samråd mellan 11 maj och 15 juni för detaljplanerna. Sommaren: Riktlinjerna för bron ska vara klara.Hösten: Upphandling av broentreprenör påbörjas.2016 våren: tillstånd att bygga Lilla Lidingöbron samt riva Gamla Lidingöbron troligtvis klart från mark- och miljödomstolen, val av broentreprenör. Hösten: detaljprojektering.2017: Bygget av bron kan påbörjas. 2020: Bron planeras vara färdig, Gamla Lidingöbron rivs

Information finns på stadens webbplats, www.lidingo.se/lillalidingobron, och den 28 maj klockan 18.30 är det ett samrådsmöte om detaljplanerna i Lidingö stadshus.

För mer information

Jan Werner, projektledare
E-post: jan.werner@lidingo.se
Tel: 08-731 39 70

Maria Sörén, kommunikatör
E-post: maria.soren@lidingo.se
Tel: 08-731 35 88

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum