2024-06-18 07:00Pressmeddelande

Rätt till insyn - med stöd av Vinnova

Person som lämnar ett dokument till en annan personUtlämning av allmänna handlingar blir enklare med hjälp av AI

Lidingö stad, Kungsbacka kommun, Skaraborgs kommunalförbund, Linköpings universitet och advokatfirman Kahn Pederson har med stöd av Vinnova startat projektet ”Rätt till insyn”.

”Rätt till insyn” handlar om att förenkla och automatisera processen för begäran om allmän handling. En viktig del är ett handläggarstöd för avidentifiering (maskning) av sekretessbelagda uppgifter med hjälp av generativ AI. Den tänkta AI-lösningen ska frigöra tid från handläggare inom offentlig sektor genom att minska deras administration. Det kan i sin tur göra att dokument kan lämnas ut snabbare och servicen förbättras.

Det huvudsakliga målet med projektet är att ta fram en prototyp av en AI-lösning genom att:

  1. Undersöka och dokumentera vad som krävs rättsligt för att en AI-modell ska kunna användas vid avidentifiering och utlämning av allmänna handlingar.
  2. Ta fram och utveckla den tänkta AI-modellen.

Lidingö stad har under våren medverkat i Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) regulatoriska sandlåda. Regulatorisk sandlåda är ett arbetssätt med en dialogbaserad vägledning där staden som innovationsaktör har kunnat testa idéer i dialog med IMY.

Med hjälp av delfinansieringen av Vinnova kan Lidingö tillsammans med övriga projektparter nu utveckla den tekniska lösningen samtidigt som den regulatoriska biten, det vill säga vad man juridiskt sett har möjlighet att göra, säkras.

- Projektet är ett viktigt steg mot att modernisera och effektivisera offentlig förvaltning. Att vara en kommun i framkant innebär att våga prova även det oprövade. Här gör vi det tillsammans med andra modiga partners vilket är kul!” säger Daniel Broman, stadsdirektör i Lidingö stad

Projektet ”Rätt till insyn” har fått medel i Vinnovas utlysning ”Gemensamma AI-förmågor i kommuner och civilsamhälle”.

För mer information om projektet, kontakta Therese Perner, digitaliseringssamordnare Lidingö stad, e-post: therese.perner@lidingo.se, telefon: 08-731 36 89


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.