2023-10-10 06:34Pressmeddelande

Prognos visar på starkt resultat

Rivning av gamla LidingöbronRivningen av gamla Lidingöbron påverkar resultatet i delårsrapporten.

Årets delårsrapport har presenterats för kommunstyrelsen. Prognosen för staden visar på ett starkt resultat. Efter balanskravsjusteringar visar det på ett överskott av nära 218 miljoner kronor, 180 miljoner högre än budgeterat.

Bakgrund till överskottet är prognosen för skatteintäkterna visar ett överskott mot budget med 111 miljoner kronor och beror till större delen på högre skatteintäkter än beräknat och ett tillskott av statsbidrag som beslutades under året.

Verksamheternas sammanlagda överskott visar, jämfört mot budget, ett överskott av 26 miljoner kronor och beror bland annat på volymöverskott inom omsorgs- och socialnämnden på 52 miljoner kronor. Däremot visar delar inom stadens centrala poster underskott. Pensionskostnaderna beräknas bli högre och rivningen av gamla Lidingöbron redovisas som en direkt kostnad och belastar årets resultat.

- Stadens ekonomi är stabilt god men framtiden präglas av stora osäkerheter. Nästa år kommer att innebära stora utmaningar men med ett starkt utgångsläge och god budgetdisciplin så är vi väl förberedda, säger Patric Andersson, ekonomichef i Lidingö stad.

Inga lånade pengar
Osäkerhetsfaktorer i prognosen gäller främst hur den ekonomiska utvecklingen kommer bli med bland annat risker för ytterligare ökad inflation och lägre utveckling av skatteunderlaget.

Årets samtliga investeringar bedöms kunna finansieras utan lånade pengar även under 2023. Samtliga nämnder bedömer att verksamheterna kan bedrivas inom tilldelade ramar. Sammantaget konstateras att Lidingö står starkt med en stabil finansiell ställning.

- Prognosen visar att det går att hålla hög kvalitet i verksamheterna samtidigt som skatten hålls nere. Förutsättningen är ordning och reda i ekonomin. Det starka resultatet kommer väl till pass nu när vi går mot ett ekonomiskt svårare år och vi samtidigt har stora investeringar i ny bro och simhall, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Kommuner ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport, för verksamheten från räkenskapsårets början. Redovisningen lämnas sedan att behandlas av fullmäktige och revisorer.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se.


Kontaktpersoner

Patric Andersson
Ekonomichef
Patric Andersson
Per Gudmundson
Politisk sekreterare
Per Gudmundson