2014-05-28 11:40Pressmeddelande

Pressmeddelande från den politiska majoriteten: Stora satsningar på skola och äldreomsorg i budgetdirektiv

Redan från årsskiftet föreslås pengbeloppen höjas för förskolan och grundskolan med tre procent. Förstärkningar görs även med tre procent för verksamheterna inom stöd- och omsorgsnämnden; dels inom valfrihetssystemen i hemtjänsten och för vård- och  omsorgboendena; dels för servicehusen och verksamheterna inom funktionsnedsättning. Övriga nämnder får en uppräkning med två procent. Budgetdirektiven beslutas av kommunstyrelsen den 2 juni.

Efter flera år av lägre ekonomisk aktivitet börjar svensk ekonomi ta sig upp på fastare mark.
Även orosmolnen i den europeiska ekonomin börjar skingras. Jämfört med tidigare
prognoser ser skatteunderlaget för Lidingö ut öka att med cirka 50 miljoner
kronor för år 2015.

- Det är oerhört glädjande att vi kan göra förstärkningar inom förskola, grundskola,
äldreomsorg och funktionsnedsättning. Det såg mörkt ut förra året vid den här tiden, men för oss har det varit viktigt att prioritera det viktigaste och att ta ansvar för en ekonomi i balans, skriver Paul Lindquist (M), Torsten Engevik (FP) och Jessica Sjöstedt (KD) i ett gemensamt uttalande.

Ökningen av skatteintäkterna har skett tack vare att fler personer i Sverige arbetar, vilket ökar intäkterna med cirka 35 miljoner kronor. Men skatteintäkterna har även ökat på grund av att Lidingös befolkning ökat med fler än förväntat, vilket ökar intäkterna med cirka 15 miljoner kronor.

Den politiska majoriteten är dock oroliga för vad som kan inträffa med Lidingö ekonomi efter valet i höst.

- Hela vår satsning riskerar dock att ryckas undan efter riksdagsvalet i höst. Vid ett regeringsskifte riskerar Lidingös ekonomi att drabbas av försämringar med över 50 miljoner kronor per år, dels via skatteutjämningssystemet, dels via höjningen av arbetsgivaravgiften för unga. Det skulle innebära nedskärningar och försämringar av kvaliteten, avslutar de tre kommunalråden Lindquist, Engevik och Sjöstedt.

Stadens finansiella mål om ett positivt resultat motsvarande en procent av verksamhetens kostnader ligger fast, dels för att ha en marginal för oförutsedda kostnader, dels för att minska behovet av upplåning inför kommande investeringar. Det årliga överskottet ska uppgå till cirka 27 miljoner kronor.

Ökningstakten för stadens nettokostnader är lägre än ökningstakten för skatteintäkterna det kommande budgetåret och för planåren 2016 och 2017. För stadens ekonomi är det viktigt att kostnadsutvecklingen är lägre än skatteintäktutvecklingen för att inte bygga upp stora  budgetunderskott och låneskulder.


För mer information
Paul Lindquist, kommunstyrelsens ordförande (M)
Tel: 073-079 30 50

Jessica Sjöstedt, kommunalråd (KD)
Tel: 072-725 33 79

Torsten Engevik, kommunalråd (FP)
Tel: 073-079 35 81


Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum