2014-09-12 08:00Pressmeddelande

Praktikertjänst föreslås ta över Lidingö Hospice

Under våren 2015 har Praktikertjänst för avsikt att etablera sig på Lidingö. Praktikertjänst kan då erbjuda Lidingöborna tillgång till specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) även kallat för hospice och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

I samband med etableringen föreslås Praktikertjänst överta Lidingö Hospice lokaler.

– Vi har länge arbetat för att hitta en långsiktig lösning för Lidingö Hospice så att de Lidingöbor som behöver kan erbjudas en högkvalitativ palliativ vård i sin närmiljö, säger Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande. Tack vare vårdvalsreformen har detta nu blivit möjligt.

– Vår ambition är att kunna erbjuda patienter över 18 år både specialiserad palliativ slutenvård och ASIH eftersom svårt sjuka patienter ofta vill kunna vårdas såväl i hemmet under perioder så som perioder på hospice, säger Roger Larsson, verksamhetschef på Praktikertjänst ASIH. Genom att samma organisation ansvarar för såväl hospice som ASIH skapar vi en trygghet med kontinuitet, god tillgänglighet och korta inställelsetider.

– Det är mycket glädjande att Praktikertjänst vill bedriva specialiserad palliativ vård på Lidingö, säger Anette Heilbrunn Saxby (M), tf ordförande i stöd- och omsorgsnämnden. Det är ett företag med gedigen erfarenhet på området. Nu ska vi tillsammans se till att förändringen blir så smidig som möjligt för patienterna.

Dessa två vårdformer omfattas av vårdval vilket innebär att patienten själv väljer någon av de utförare som har auktoriserats av Stockholms Läns Landsting. Den hospiceverksamhet som i dag finns i Stockholm drivs i huvudsak genom auktorisation för specialiserad palliativ slutenvård.

Ärendet behandlas av stöd- och omsorgsnämnden den 23 september. Etableringen förutsätter också auktorisation från Stockholms läns landsting. Sjukvårdsutskott Norr väntas fatta beslut i oktober.

 

För mer information:

Roger Larsson, Praktikertjänst ASIH, verksamhetschef
Tel: 070-484 51 03

Paul Lindquist (M), kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0730-70 30 50

Anette Heilbrunn Saxby (M), tf ordförande i stöd- och omsorgsnämnden
Tel: 070-864 62 84

 

Om Praktikertjänst:
Praktikertjänst som är Sveriges äldsta och största vårdföretag ägs och drivs av verksamma kliniker helt utan externa ägare. Praktikertjänst ASIH ingår i ett dotterbolag med bl a verksamheter inom följande områden:
• Geriatrik i Haninge med 48 vårdplatser och i Upplands Väsby med 34 vårdplatser.
• ASIH med lokala team i Haninge, Tyresö, Nynäshamn, Tullinge, Södertälje, Upplands Väsby, Sollentuna, Täby och Bromma
• Hospice, Handens sjukhus med 20 vårdplatser och på Löwenströmska sjukhuset med 18 vårdplatser


Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum