2020-09-18 06:31Pressmeddelande

Polisen mäter tryggheten på Lidingö

Polisbil

I veckan presenterades Polisregion Stockholms trygghetsundersökning för 2020. Det är första gången den genomförs och är tänkt att ge staden och polisen information kring hur Lidingöborna upplever tryggheten på ön. Nu påbörjas ett djupare analysarbete av mätningen.

Det är Polisregion Stockholm som genomfört undersökningen och den mäter på polisområdesnivå, lokalpolisområdesnivå och kommun eller kommundelsnivå. Totalt har 52 700 personer besvarat frågorna, på Lidingö har 1 127 personer deltagit. Det är första gången som undersökningen genomförs.

Lidingöbornas trygghet är en viktig och angelägen fråga som står högt upp på agendan hos den politiska ledningen.

- Vi vet att säkerhets- och trygghetsfrågor engagerar Lidingöborna och det är väl känt att vi vill ha fler poliser till ön. Det är bra att vi får ytterligare ett underlag som beskriver läget på Lidingö och tydliggör hur det kan bli ännu tryggare. Trygghetsfrågorna kommer fortsatt vara prioriterade av den politiska ledningen, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Oro för inbrott

Polisen trygghetsmätning berör frågor som rör problem i bostadsområdet och utsatthet för olika typer av fysiskt våld, stöld, skadegörelse eller hot. Resultatet i korthet visar att nedskräpning, mörka områden och dålig belysning, trafikfrågor, klotter och ungdomar som stör ordningen är det som upplevs som problematiskt i området man bor i.

53 procent av Lidingöborna uppger att de under den senaste 12-månadersperioden oroat sig för inbrott i bostaden, motsvarande siffra i stort bland medborgarna i Polisregion Stockholm är 50 procent. På frågan om hur trygga Lidingöborna känner sig om de går ut sent en kväll i området man bor i, visar resultatet att de i större utsträckning, 77 procent, är mycket trygga eller ganska trygga. Motsvarande siffra för hela polisregionen är 66 procent.

- Undersökningen ett av många viktiga faktaunderlag i det fortsatta samverkansarbetet mellan staden och polisen.  Vi kommer nu att tillsammans med polisen analysera mätningen närmare och utifrån det planera insatser, säger stadens säkerhetschef Anna Sundin Adolfsson.   

Lidingö stads trygghet- och säkerhetsarbete

Mer information om Lidingö stads trygghet- och säkerhetsarbete finns på Lidingö stads webbplats

 


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Säkerhetschef
Anna Sundin Adolfsson
Politisk sekreterare
Cecilia Blomberg