2015-04-29 11:22Pressmeddelande

Personlig assistans på upphandling

Lidingö stad lägger ut personlig assistans på entreprenad. De senaste tre åren har kunderna valt bort kommunen för privata utförare, en utveckling som även gäller nationellt.

– Nya kunder väljer privata utförare istället för det kommunala alternativet, verksamheten krymper och vi behöver avveckla. Detta är en effekt av Lagen om valfrihet som infördes 2009, säger områdeschef Lillan Axelsson.

Idag finns cirka tio kunder kvar och drygt 35 tillsvidareanställda medarbetare som berörs. Förhoppningen är att övergången till privata utförare inte ska påverka medarbetare eller kunderna negativt.

– Våra anställda kommer erbjudas att följa med över till den nya utföraren, något vi uppmuntrar. För kunderna innebär det att man får en privat utförare. Risken finns att man kan tappa en eller flera av sina nuvarande assistenter om dessa inte väljer att följa med till den nya arbetsgivaren, säger Lillan Axelsson.

I upphandlingen av ny utförare ingår även ledsagning och avlösning för personer med funktionsnedsättning. Kommunens roll i övrigt är oförändrad.

– Som tidigare är det stadens omsorgs- och socialförvaltning som gör biståndsbedömningarna och det är också vi som följer upp verksamheten, säger Ulla-Carin Holst, beställarchef på förvaltningen.

Idag den 29 april annonseras upphandlingen vilket innebär att förfrågningsunderlaget där Lidingö stad specificerar kraven på utföraren offentliggörs. Upphandlingen pågår fram till och med den 21 maj.

Mer information

Lillan Axelsson, områdeschef området för stöd och service
E-post: lillan.axelsson@lidingo.se
Telefon: 08-731 35 36

Adriana Buzea, upphandlingschef
E-post: adriana.buzea@lidingo.se
Telefon: 08-731 31 42

Information om ansökan
www.tendsign.com

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum