2021-01-11 06:52Pressmeddelande

Överenskommelse ska ge hållbara lösningar

För att åstadkomma hållbara lösningar för energi- och avfallshantering i en region med tillväxt krävs samverkan mellan flera aktörer. Genom en nyligen undertecknad överenskommelse har Lidingö stad, Käppalaförbundet och Stockholm Exergi enats om ett ökat samarbete.

Den ansträngda eleffektsituationen i Stockholmsregionen riskerar att hämma tillväxten i flera kommuner. Lokal kraftproduktion och tillvaratagande av spillvärme är viktiga insatser som kommunerna kan göra för att minska eleffektbristen. Minst lika viktigt är att kommunen möjliggör fortsatt användning av fjärrvärme eftersom uppvärmning genom fjärrvärme avlastar elsystemet. Det gäller särskilt när det är som kallast och efterfrågan- på eleffekt är som störst.

Stockholm Exergi levererar värme och kyla till många kontor och flerbostadshus på Lidingö. Det sker främst från Värtaverket, men också från de lokala anläggningarna Lidingö värmeverk i Dalénum och Gåshaga panncentral, belägen på Käppalaförbundets avloppsreningsverk Käppalaverket. Stockholm Exergi har sedan flera år samarbetat med Käppalaförbundet vilket lagt grunden till ett mer långsiktigt samarbete där även Lidingö stad ingår. Målet är att nå en mer cirkulär ekonomi med ökat nyttjande av spillvärme och restprodukter och en hållbar stadsutveckling.

- Det här är starten på en lång process. Mer klimatsmart energi kan komma att produceras på Käppalaverket med hjälp av spillvärme från avloppsvatten. Detta är en bidragande faktor till att det fossildrivna värmeverket mitt i bostadsområdet i Dalénum kan komma att avvecklas vilket är bra för området, säger Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande (M).

Inom ramen för överenskommelsen, ett så kallat MOU (Memorandum of Understanding), ska Lidingö stad tillsammans med Stockholm Exergi utreda förslag till möjlig exploatering på marken som frigörs i Dalénum. Stockholm Exergi ska fastställa behovet av nya hållbara anläggningar för värmeproduktion på och utanför Lidingö för att ersätta Lidingö värmeverk och ska, tillsammans med Lidingö stad, utvärdera möjliga lokaliseringar. Käppalaförbundet tillsammans med Stockholm Exergi ska också utreda möjligheten att utöka värmeproduktionskapaciteten på eller i anslutning till Käppalaverket.

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från elva kommuner och arbetar med resursutvinning i samband med reningsprocessen i form av värme, biogas och slam. Käppalaförbundet och Stockholm Exergi kommer också att utföra försök där en mindre del av Käppalaverkets rötade slam förbränns med målsättningen att askan ska kunna bli näringsprodukter som kan användas för gödsling.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
VD, Käppalaförbundet
Andreas Thunberg
Presschef, Stockholm Exergi
Maria Tegin
  • 020-30 20 40