2019-02-05 09:46Pressmeddelande

Överenskommelse för ökad trygghet

null

Lidingö stad och polisen har kommit överens om formerna för samverkan de kommande två åren. Målet är ökad trygghet och minskad brottslighet. I överenskommelsen betonas särskilt det trygghetsfrämjande arbetet och arbetet mot bruket av narkotika bland ungdomar.

I samverkansöverenskommelsen har parterna kommit överens om särskilt prioriterade områden som staden och polisen ska samverka kring och hur det gemensamma arbetet ska bedrivas för att ge bästa effekt. I olika samverkansforum skapas en gemensam lägesbild som blir underlag för prioriteringar av resurser. I dessa forum ingår även grannsamverkansföreningar och nattvandrarna.

I samverkansöverenskommelsen riktas särskilt fokus på arbetet mot bruket av narkotika bland ungdomar. Det ska ske bland annat genom samordnade förebyggande insatser, informationsmöten för vårdnadshavare, nattvandringar och riktade operativa insatser.

- Vi måste bryta den negativa trenden och här har både skola och vårdnadshavare ett särskilt ansvar. Det är positivt att polisen i detta avtal förbinder sig att besöka samtliga skolor på Lidingö för att sprida information och understryka allvaret i dessa frågor, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

I samverkansöverenskommelsen lyfts tre prioriterade områden. Dessa är trygghet, ungdomar och tillgreppsbrott.

- Med överenskommelsen har vi lagt en bra grund för en tryggare ö och säkrare stad. Jag ser fram mot att fortsätta utveckla och fördjupa samarbetet mellan staden oh Polismyndigheten inom dessa områden de kommande åren, säger Martin Västberg, säkerhetschef i Lidingö stad.


För mer information

Erik Raita, politisk sekreterare
Tel: 0768-22 12 22
E-post: erik.raita@lidingo.se

Martin Västberg, säkerhetschef
Tel: 08-731 30 73
E-post: martin.vastberg@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum