2015-09-10 15:54Pressmeddelande

Omsorgshuset ny utförare av personlig assistans

Lidingö stad har nu skrivit avtal med Omsorgshuset, som på entreprenad för Lidingö stad ska driva personlig assistans från den första oktober 2015. Uppdraget innefattar även ledsagning och avlösare.

– Vårt fokus har genom hela upphandlingen legat på att den här övergången ska bli bra och smidig för våra kunder och det är min övertygelse att detta kommer fungera väl. Vi välkomnar Omsorgshuset som nu blir kommunens utförare av personlig assistans, säger Lotta Wigen chef för omsorgs-och socialförvaltningen.

Sedan införandet av LOV 2009 (lagen om valfrihet) har kunderna valt privata utförare framför kommunen, en utveckling som även gäller nationellt. Det är också skälet till att Lidingö stad fått avveckla delar av sin egen verksamhet. Kunder och medarbetare har nu möjlighet att följa med till den nya utföraren Omsorgshuset.

– Vi har bett om en så kallad verksamhetsövergång vilket innebär att våra medarbetare och kunder kan välja att följa med till det nya företaget. I upphandlingen har staden också ställt tydliga krav på kontinuitet, kvalitet och delaktighet för kunderna så jag känner tilltro till att övergången kommer gå bra, säger Lillan Axelsson områdeschef över området för stöd och service där personlig assistans har ingått.

Medarbetare och kunder har fått kontinuerlig information under upphandlingsprocessen. Närmast väntar möten med det nya företaget och övergången kommer att ske den första oktober 2105.

Mer information:Omsorgshusets webbplats

För frågor om verksamhetsövergång och personlig assistans:
Lillan Axelsson, områdeschef området för stöd och service
lillan.axelsson@lidingo.se
Telefon: 08-731 35 36

Nanny Enberg, enhetschef beställaravdelningen
Nanny.enberg@lidingo.se
Telefon:08-731 36 10

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum