2017-12-06 09:51Pressmeddelande

Om krisen kommer

null

I helgen delas årets sista nummer av Lidingö stads hushållstidning Vårt Lidingö ut till öns alla hushåll och företag. En nyhet denna gång är att tidningen har en bilaga, Om krisen kommer. Den är ett led i staden krisberedskap och informerar om vad man som medborgare kan göra och vad som är stadens ansvar om krisen kommer.

Begrepp som höjd beredskap och civilförsvar har inte hörts på många år men i takt med att omvärldsläget förändras, terrorhotet ökar och extremväder blir allt vanligare har gamla kunskaper åter börjat tas i bruk. Som ett led i detta distribuerar Lidingö stad i helgen en folder med rubriken Om krisen kommer.

- Vi vill informera Lidingöborna om hur stadens säkerhetsarbete ser ut, hur vi samverkar med polis och räddningstjänst och vad man som Lidingöbo kan bidra med i ett krisläge, säger Martin Västberg, säkerhetschef i Lidingö stad.

Exempel på rubriker i foldern är Stadens ansvar i kris, Det här kan du göra och Vad är en samhällskris. I foldern finns även en lista på saker som kan vara bra att ha hemma om exempelvis elektriciteten försvinner under en lägre period. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som samordnar landets krisberedskap, rekommenderar att en familj ska utrusta sig för att klara minst 72 timmar om viktiga samhällsfunktioner plötsligt slutar att fungera.

- Jag hoppas att foldern ska ge kunskap och väcka tankar hos Lidingöborna. Sådant vi tar för givet kan plötsligt upphöra att fungera. Att då vara förberedd och klara sig själv är det bästa sättet att hjälpa de som verkligen behöver stöd, säger Martin Västberg.


För mer information
Martin Västberg, säkerhetschef Lidingö stad
Tel: 08-731 30 37
E-post: martin.vastberg@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum