2020-11-24 09:18Pressmeddelande

Offensiv budget präglad av osäkerhet

Nu har kommunfullmäktige antagit majoritetens budgetförslag för 2021. Det är en offensiv budget med satsningar på vård och omsorg. Även förskola och skola får ta del av satsningarna. Ändå skapar pandemin stora osäkerheter.

Majoritetens nu beslutade budget är offensiv. Trots att pågående pandemi skapar stor osäkerhet och att arbetslösheten ökar så uppgår den totala summan av investeringar till 580 miljoner kronor.

Staten har tillfört stora summor till landets kommuner för att kompensera för pandemins effekter och Lidingö stad beräknas göra ett resultat för år 2020 på 201 miljoner kronor. Staden har fortsatt ingen extern belåning och det budgeterade resultatet för 2021 är 35 miljoner kronor. Skattesatsen ligger oförändrat kvar på 17,99 kronor. Det är utveckling av stadens kärnverksamheter som fortsatt kommer att stå i centrum kommande år.

- Tack vare att vi jobbat målmedvetet de senaste åren med att öka effektiviteten i de kommunala verksamheterna så står vi väl rustade för sämre tider. Vi kommer kunna göra betydligt större satsningar på kärnverksamheterna än många andra kommuner och staden är fortsatt utan extern belåning. Detta fina utgångsläge kommer vi behöva nu när vi har gått in i en lågkonjunktur, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Exempel på investeringar i budgeten är Lilla Lidingöbron där det för 2021 avsätts 160 miljoner kronor och för idrottsanläggningar 34 miljoner kronor. För skolan har ett trygghetsprogram tagits fram och under hösten beslutade nämnden en plan för särbegåvade elever.

En effekt av pandemin är att det, liksom i andra kommuner, skapats ett uppdämt behov inom omsorgen. Bland annat så har efterfrågan på äldreboende avstannat. Många äldre och deras anhöriga nyttjar inte den vård och omsorg som finns tillgänglig, detta till följd av osäkerheten inför framtiden.

- Budgeten innebär stora satsningar främst inom äldreomsorgen men även inom skola och förskola. Beroende på pandemin så är det osäkra prognoser då det gäller skatteintäkterna framöver. Den här budgeten tar höjd för dessa osäkerheter. Jag tror också att man är nöjd inom verksamheterna. Budgeten ger en god täckning för löne- och prisökningar, säger stadens ekonomichef Patric Andersson.

I budgeten slås även ett slag för tryggheten på ön. I förslaget finns bland annat satsningar på fler kameror, en högre närvaro av stadens väktare och en förhöjd ambition att sanera klotter och åtgärda annan skadegörelse.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Politisk sekreterare
Cecilia Blomberg