2012-12-06 15:11Pressmeddelande

Nya riktlinjer vid val av skola

Den 5 december beslutade utbildningsnämnden att anta nya riktlinjer vid val av kommunal skola.  De nya riktlinjerna kommer att träda i kraft inför läsåret 2013/14.

Varje skola försöker tillgodose vårdnadshavarens val av plats. Om en kommunal skola har fler sökanden än det finns platser ska vissa kriterier vara vägledande för hur eleverna placeras.

- Vi har haft som ambition att få riktlinjer som är tydliga och så rättvisa som möjligt. Vi har också med de nya riktlinjerna velat underlätta för flerbarnsfamiljer och därför utvidgat syskonförturen från förskoleklass till årskurs 6, säger Minna Klintz, ordförande i utbildningsnämnden.

I första hand placeras elever utifrån syskonförtur, som i de nya riktlinjerna utökats till och med årskurs 6. Det betyder att en elev kan få förtur till den sökta skolan om det finns syskon i förskoleklass till och med årskurs 6 på samma skola under det kommande läsåret.

I andra hand sker placering utifrån närhetsprincipen, som i de nya riktlinjerna utgår från den relativa närheten. Det innebär att varje elevs avstånd till sökt skola och andra närliggande kommunala skolor ses i relation till andra elevers motsvarande avstånd.

I sista hand ska eleverna precis som tidigare placeras med hjälp av lottning.

Andra förändringar i riktlinjerna är att den reserverade platsen till årskurs 6 inom skolområdet tagits bort för elever i en kommunal F-5 skola. Det gäller Sticklinge, Larsberg, Skärsätra och Rudboda skolor. Det betyder att alla elever i F-5 skolor, både kommunala och fristående, ska välja skola till årskurs 6.

Elever i F-3 skola går vidare i skolområdet till och med årskurs 5.

För mer information
Minna Klintz
Ordförande utbildningsnämnden
Tel: 073- 079 35 81

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum