2019-08-27 09:35Pressmeddelande

Ny simhall klar 2024

null

Planeringen inför bygget av en ny simhall i Dalénum är nu i full gång och en detaljerad tidsplan för projektet finns. Tidpunkten för när simhallen planeras stå klar är dock senare än vad som ursprungligen meddelats. Planen är att den nya simhallen öppnar i början av 2024.

Sedan kommunfullmäktige i slutet av november 2018 fattade beslut om en ny simhall i Dalénumområdet har planeringsarbetet pågått. För att den nya simhallen ska uppfylla de behov och förväntningar som finns behöver planeringsfasen göras mer omfattande än först planerat.

- Vid stora byggprojekt är det inte ovanligt att tidplanen revideras. Förutsättningarna förändras då kunskaperna fördjupas och det som från början är antaganden visar sig efter närmare studier inte stämma. Det ansvarsfulla då är att vi anpassar oss till de nya förutsättningarna, inte minst för att säkerställa att projektet håller sig inom budget, säger Daniel Broman, stadsdirektör.

Byggnadsprogrammet utformas nu och beskriver mer i detalj bland annat hur simhallen ska se ut och vad den ska innehålla. Arbetet görs också i samråd med olika intressenter. Projektering, investeringsbeslut och upphandlingsprocess sker under 2020 - 2021. Det första spadtaget beräknas till 2022 och simhallen planeras färdigbyggd under 2024.

- Tidplanen som presenterades som beslutsunderlag tidigare var felaktig. Simhallen är färdig först 2024. Vi har nu reviderat tidplanen och kommer att göra en översyn av projektet för att säkerställa en god leverans i pris, tid och kvalitet, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

För mer information

Erik Raita, politisk sekreterare
Tel: 076-822 12 22
E-post: erik.raita@lidingo.se

Daniel Broman, stadsdirektör
Tel: 08-731 34 82
E-post: daniel.broman@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum