2020-04-27 09:12Pressmeddelande

​Ny idrottshall vid Gångsätrahallen

null

Kommunstyrelsen upplåter arrende och anvisar 5 miljoner kronor ur kommunstyrelsens investeringsreserv för kringarbeten på allmän platsmark i samband med byggande av ny idrottshall i anslutning till Gångsätrahallen.

LSK, Lidingö Sportklubb Handboll, har skickat in en bygglovsansökan om att bygga en idrottshall i anslutning till Gångsätrahallen. Föreningen står, tillsammans med privata investerare, för investeringskostnaderna. Syftet med hallen är att tillgodose föreningens behov av träningstider, för framförallt handbollssektionen, och att samla föreningens verksamheter till ett och samma ställe. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att staden upplåter tomtarrende för hallen och begär investeringsmedel för kringarbeten i samband med byggande av idrottshallen.

-Jag är mycket positiv till LSK Handbolls initiativ. De har presenterat ett gediget koncept där de med externa finansiärer och egna medel gör detta möjligt. Hallen kommer också att kunna användas för allmänheten och skolor. Vi ser att ytterligare en idrottshall har en positiv effekt på barn- och ungdomsidrotten på Lidingö, säger Filip Svanberg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden (M).

Den föreslagna hallen ska delvis placeras på den nuvarande parkeringen och fotbollsplanen söder om Gångsätrahallen. Enligt förslaget så ska den byggas ihop med befintlig hall med en mindre länkbyggnad. Den nya hallen föreslås byggas utan omklädningsrum och att verksamheten där istället utnyttjar befintliga omklädningsrum i Gångsätrahallen.

Kommunstyrelsens beslut innebär att staden upplåter arrende på del av fastigheten. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för projektets eventuellt tillkommande kostnader för drift, utredningar och avskrivningar.


För mer information

Filip Svanberg, ordförande kultur- och fritidsnämnden (M)
Tel: +46 739 288 969
E-post: filip.svanberg@gmail.com

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum