2020-08-28 11:12Pressmeddelande

Ny handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever

En ny handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever antogs av utbildningsnämnden under det senaste mötet. Syftet är att uppmärksamma särskilt begåvade barn och elever i Lidingö stad samt att aktivt arbeta för att öka kompetensen hos pedagoger och lärare.

Tanken är att dokumentet ska fungera som ett stöd till verksamheterna så att de kan möta upp, anpassa undervisning och inkludera dessa barn och elever i sin verksamhet.

- Jag är väldigt glad över att handlingsplanen för särskilt begåvade barn nu införs. Den ska ge barn och elever ännu större möjlighet att bli utmanade utifrån sina individuella behov och öka kompetensen hos pedagoger och lärare för att anpassa undervisningen. Min förhoppning är det kommer att ytterligare höja undervisningens kvalitet, säger Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden.

I handlingsplanen finns bland annat konkreta tips till personalen, som exempelvis att barnet/eleven får möjlighet att fördjupa sig när det obligatoriska momentet redan behärskas, eller att barnet/eleven ingår i en grupp med äldre barn på hel- eller deltid för att höja motivationen. Detta är bara ett axplock av alla metoder som finns att tillgå eftersom varje elev är unik och att en metod som fungerar på en elev kanske inte fungerar på en annan.

- Målen och aktiviteterna i denna handlingsplan kommer att förbättra anpassningarna och öka tillgängligheten för barn och elever i våra verksamheter, säger Tapio Liimatainen, biträdande förvaltningschef på lärande- och kulturförvaltningen.

Utmärkande för de särskilt begåvade barnen är att de utvecklas olika snabbt inom olika områden och att de kan vara särskilt begåvade i ett eller flera skolämnen. Men särskild begåvning och hög prestation är nödvändigtvis inte samma sak. Vissa barn kan exempelvis ha en extremt god matematisk förmåga, men det kan även handla om att ägna sig åt flertalet kreativa uttrycksmedel, såsom att lära sig spela flera instrument, skriva dikter, måla tavlor, bygga, designa eller fotografera.

Dessa barns hjärnor går ofta på högvarv hela tiden och de har flera associationer, tankar, idéer, funderingar, frågor och upplevelser på samma gång. De kan bli ganska mentalt utmattade och ofta behöver de hjälp med att sortera och fokusera. Sömnproblem är inte heller ovanligt bland dessa tänkare.

Därför är det viktigt att alla medarbetare och chefer inom förskola och skola utifrån denna handlingsplan fortsätter att utveckla sin förmåga att uppmärksamma och stötta särskilt begåvade barn och elever och bemöter dem utifrån deras specifika/individuella behov.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

biträdande förvaltningschef lärande- och kulturförvaltningen
Tapio Liimatainen