2020-12-16 08:25Pressmeddelande

Ny förskola i Islinge

Bild på en förskola.Befintliga Islinge förskola.

Lidingö stad ska utreda möjligheten att upplåta fastighet med tomträtt för att kunna bygga en ny större förskola i Islinge och därmed utöka kapaciteten från cirka 70 till 110 barn. Det beslutades på utbildningsnämndens senaste möte.

I dag är Islinge förskola en kommunal förskola med en maxkapacitet på cirka 70 barn. Förskolebyggnaden består av en paviljong med ett tidsbegränsat bygglov som gick ut i september i år.

I den nya detaljplanen för Islinge förskola har en fastighet skapats för förskola. Utbildningsnämnden föreslår att staden ska upplåta denna fastighet med tomträtt för att ge en extern byggpart möjlighet att bygga en förskola som ska drivas i fristående regi som ersättning för den paviljong som i dag ligger på platsen.

- En ny fristående förskola i Islinge kommer att öka valfriheten för Lidingöfamiljerna. Det var ett stort intresse från fristående aktörer att bygga en förskola i Dalénum med flera intressanta förslag. Vi ser här en möjlighet att få fram ytterligare ett riktigt bra förslag i Islinge som kan komplettera Lidingös andra förskolor. Jag ser fram emot att få ta del av bidragen och deras pedagogiska inriktning, säger Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och utbildningsnämndens ordförande.

Stort behov av förskoleplatser

Lärande- och kulturförvaltningen ser att det finns ett stort behov av förskoleplatser i de centrala delarna av Lidingö och det är därför inte ett alternativ att avveckla förskolan. Den nya detaljplanen tillåter istället en utökad kapacitet och plats för upp till 110 barn i en ny förskola.

Detaljplanen tillåter en förskolebyggnad i två plan och att byggnadens största avtryck på marken får vara 920 kvadratmeter, jämfört med dagens byggnad som är i ett plan och omfattar cirka 600 kvadratmeter. Söder om byggnaden finns möjlighet för parkeringar för förskolans behov, ett antal infartsparkeringar samt angöringsväg för leveranser och sophantering.

Strategiskt god placering

På grund av det strategiska läget på ön är platsen lämplig för en permanent etablering av en förskola. Eftersom Islinge förskola är centralt placerad på Lidingö så kommer denna nya förskola vara en viktig och strategisk del i lösningen att klara platsgarantierna för en förväntad ökning av antalet nya förskolebarn på Lidingö i framtiden.

Utbildningsnämnden föreslår att den nya förskolan ska drivas i fristående regi. Driften av den befintliga förskolan sker tills vidare i kommunal regi.

Markanvisningstävling ett alternativ

Ett eventuellt övertagande av den befintliga förskolan får beslutas i samråd och i ett senare skede med den aktör som kommer att driva den nya förskolan. Nämnden ser gärna att en markanvisningstävling genomförs där fler aktörer ges en möjlighet att presentera olika förslag till lösningar för en förskola.

Vilken metod som staden väljer att använda för att ge en extern byggpart möjlighet att bygga en förskola som ska drivas i fristående regi, överlåter utbildningsnämnden till kommunstyrelsen att utreda.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.