2014-03-06 15:08Pressmeddelande

Nu gäller nya översiktsplanen

null

Den 5 mars började Lidingös nya översiktsplan att gälla. Planen talar om hur Lidingö ska utvecklas de kommande 20 åren. Fokus ligger på att värna grönområdena, förbättrade kommunikationer och en långsiktigt hållbar utveckling.

– Lidingö är en del av den växande Stockholmsregionen och vi kommer att bidra bland annat genom att bygga fler bostäder. Men vi värnar samtidigt Lidingös grönområden och har slagit fast att bostadsbyggandet i första hand ska ske i områden med befintlig bebyggelse, säger Anna Hadenius, miljö- och stadsbyggnadschef.

Den nya planen sträcker sig fram till 2030 och ligger till grund för beslut i både stadsbyggnads-, miljö- och trafikfrågor. En översiktsplan är ett övergripande dokument. Den är inte juridiskt bindande men har stor tyngd som strategiskt styrdokument.

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i augusti 2012 men beslutet blev överklagat. Överklagandet avslogs och planen vann laga kraft den 5 mars 2014. Den nya översiktsplanen ersätter nu den förra planen från 2002.

För mer information
Anna Hadenius, miljö- och stadsbyggnadschef
E-post: anna.hadenius@lidingo.se
Tel 08-731 33 22

Peter Bergqvist, planhandläggare
E-post: peter.bergqvist@lidingo.se
Tel 08-731 47 04

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum