2019-04-23 13:56Pressmeddelande

Nu blir det enklare att söka bygglov

null

Tack vare nya e-tjänster kan du nu ansöka om bygglov digitalt, direkt på Lidingö stads webbplats. Du kan även följa dina ärenden via e-tjänsten och får ett e-postmeddelande så fort något nytt händer i din ansökan.

Nu kan du som planerar att bygga på Lidingö lätt ansöka om bygglov och utföra andra anmälningspliktiga åtgärder på webben. Du kommer även att kunna komplettera din ansökan och ta del av beslut direkt via din mobil, dator eller läsplatta.

– Det är viktigt att det ska vara lätt för Lidingöborna att ha kontakt med staden. Tidigare har många ansökningar behövt kompletteras, vilket tagit tid för både Lidingöbor och stadens tjänstemän. Tack vare de digitala e-tjänsterna blir det lättare att göra rätt direkt, eftersom användaren blir guidad genom processen på ett sätt som inte varit möjligt med vanliga pappersblanketter, säger Fredrik Vinstock (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Lidingö stad.

E-tjänsterna effektiviserar dessutom handläggningen av ärenden på bygglovsenheten vilket förhoppningsvis kommer att leda till kortare handläggningstider.

– Redan tidigare i år började vi arbeta efter en digital ärendegång eftersom det underlättar processen även för oss som jobbar med bygglov. E-tjänsten gör det enklare och tydligare att söka bygglov och vår förhoppning är att vi då får in korrekta underlag för våra prövningar redan från start. Det betyder både att den som ansöker kan få beslut snabbare och att våra handläggares tid kan utnyttjas mer effektivt, säger Mikael Spång, tf bygglovschef i Lidingö stad.

Måndagen den 6 maj kl 16.00-18.30 håller staden ett öppet hus i Stadshuset för Lidingöbor där vi visar e-tjänsten och hur den fungerar.

E-tjänsterna och information om att söka bygglov går att hitta på lidingo.se/bygglov.

För mer information
Erik Raita, politisk sekreterare
E-post: erik.raita@lidingo.se
Tel:076-822 12 22

Leyla Nyman, bygglovshandläggare
E-post: leyla.nyman@lidingo.se
Tel: 08-731 36 71

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum