2013-09-26 15:08Pressmeddelande

Nolltolerans mot diskriminering

Lidingö stads utbildningsnämnd har antagit en handlingsplan med målet nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling i Lidingös förskolor och skolor. Till grund för handlingsplanen ligger en studie i Lidingös grundskolor och av vilka åtgärder som krävs för att nå fram till målet. 

Exempel på åtgärder för att uppnå nolltolerans är en årlig kartläggning av miljön i ön skolor, en kartläggning där barn och elever är delaktiga. En plan mot diskriminering och kränkande behandling ska skrivas utifrån den mall som Diskrimineringsombudsmannen använder. Informations- och utbildningsaktiviteter är också delar av handlingsplanen. 

- Det är mycket tillfredsställande att nämnden fattat beslutet om en handlingsplan. Nu kan vi sätta handling bakom orden på ett konkret sätt. Målet är att inga barn, elever eller vuxna i Lidingö stads förskolor och skolor ska känna sig diskriminerade, trakasserade eller kränkta, säger utbildningsnämndens ordförande Minna Klintz, FP.


För mer information
Minna Klintz, utbildningsnämndens ordförande
minna.klintz@lidingo.se
Tel. 073-079 35 81

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum