2012-06-14 11:47Pressmeddelande

Mötesplatser och grönområden viktiga i Centrum/Torsvik

Fler mötesplatser, grönområden och bort med störande trafikbuller var några av de tydligaste önskemålen då de boende tyckte till om Centrum/Torsvik. Sammanställningen av synpunkterna är ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet.

I svaren finns en tydlig enhetlighet i hur de boende skulle vilja ha det och vad som är viktigt. Att få fler möteplatser med sittplatser och utökad service och handel. Att få bort trafiken som idag upplevs som störande. Många vill också se ett utökat stråk mellan Torsviks torg och centrum. Närheten till grönområden och att däcka över Södra Kungsvägen är också ofta förekommande synpunkter.

I dialogen kom det fram vilka områden som de boende tycker mest om och som man gärna vistas länge på. Favoritområdena är Torsviksparken, centrum och Broberget, områden som är viktiga mötesplatser och platser för rekreation.

– Det har varit prioriterat för oss att tidigt få in synpunkter och skapa en dialog. För oss är det viktigt att veta vilka platser som är favoritplatser, vilka som har brister och hur området används. Vi har fått in ett gediget underlag som ger oss en bra vägledning i vad de boende tycker, säger Anna Hadenius, miljö- och stadsbyggnadschef.

Det var under mars och april som medborgardialogen för projektet Centrum/Torsvik inleddes. Syftet var att skapa en dialog med boende i området, men också med alla lidingöbor för att få in synpunkter om Centrum/Torsvik. Under perioden kunde man svara på en enkät om vad man tycker är bra, mindre bra och vilka funderingar som man har. Parallellt genomfördes också gruppdiskussioner med boende, föreningar och företagare i området.

I höst fortsätter dialogen i det som kallas programsamråd då lidingöborna kan lämna synpunkter på planeringsförslag för Centrum/Torsvik. Om kommunfullmäktige så beslutar blir det folkomröstning 2013. 220 personer svarade på enkäten om Centrum/Torsvik och alla svar och synpunkter har summerats och redovisas i en rapport som är ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet.

Den fullständiga rapporten finns att ladda ner på: http://www.lidingo.se/centrumtorsvik

För mer information:
Anna Hadenius (om Centrum/Torsvik). Miljö- och stadsbyggnadschef
Telefon: 08-731 3327. E-post: anna.hadenius@lidingo.se

Maria Sörén (om medborgardialogen). Kommunikatör
Telefon: 08-731 3588. E-post: maria.soren@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum