2015-05-27 14:32Pressmeddelande

Miljöprojekt sammanför politiker och unga

null

Ungdomar från Hersby gymnasium presenterar sina miljöprojekt i Lidingö Stadshus den 2 juni inför politiker, tjänstemän och intresserad allmänhet.

Eleverna har genomfört miljöprojekten i anslutning till Lidingö stads miljöprogram. Det är ett samarbete mellan staden och Hersby gymnasium.

– Syftet är att få unga att reflektera över sitt eget och andras beteende, säger Åsa Enström Garnström, en av initiativtagarna till projektet och vikarierande miljö- och avfallshandläggare på tekniska förvaltningen.

Minskad klimatpåverkan
Projekten går ut på hur vi kan utveckla stadens miljöarbete och minska vår klimatpåverkan. Elevernas arbete är kopplat till stadens miljöprogram och mål om minskad konsumtion och hög miljömedvetenhet.

Ungdomarna går sista året på samhällsvetenskapsprogrammet och har visat stor idérikedom i att komma på sätt för att börja agera mer hållbart. De presenterar sina förslag i Lidingö Stadshus den 2 juni kl. 11.00-13.30. Då kommer även politiker att finnas på plats för att ta del av idéerna och kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman talar.

2 juni är också startskottet för remissperioden av Lidingös reviderade miljöprogram, läs mer här: www.lidingo.se/miljoarbete

För mer information
Catarina Kvarnmalm, miljösamordnare
Tel: 08-731 33 26
E-post: catarina.kvarnmalm@lidingo.se

Följ oss på:
Facebook, Twitter eller Youtube


Om Lidingö stad

På Lidingö sätter vi hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, med tiotusentals deltagare och seglartävlingen Lidingö Runt med flera hundra båtar. Här finns Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön och Millesgården, ett konstverk i sig. Lidingö har drygt 45 000 invånare och ligger knappt tio minuter från Stockholms city.


Kontaktpersoner

Ulf Pettersson
Pressansvarig
Ulf Pettersson
Kristina Hagbard
Kommunikationschef
Kristina Hagbard
Daniel Broman
Stadsdirektör
Daniel Broman
Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Birgitta Sköld, LP
Ordf. miljö- och stadsbyggnadsnämnden (LP)
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD
Kommunalråd
Carl-Johan Schiller, KD
Cecilia Haslum
Personalchef
Cecilia Haslum