2021-12-01 09:49Pressmeddelande

Mer pengar till vården och skolan

Nu har kommunfullmäktige antagit majoritetens budgetförslag för 2022. I förslaget konstateras att det finns möjligheter att fortsatt ge goda tillskott till kärnverksamheterna för en ökad kvalitet och att samtidigt sänka skatten med 15 öre.

I majoritetens budget föreslås en generell uppräkning för omsorgs- och socialnämnden med 2,94 procent och utbildningsnämnden med 2,87 procent. Enligt prognos innebär det en satsning på kärnverksamheterna på 20 miljoner kronor. Teknik- och fastighetsnämnden kompenseras för pris- och löneökningar och övriga nämnder får en generell uppräkning med 1,1 procent. Därutöver tilldelas särskilda satsningar till övriga nämnder med 17,5 miljoner kronor för 2022. Det föreslås också ett tillskott till kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader på 15 miljoner kronor, som då totalt uppgår till 25 miljoner kronor. Pengar som kan användas för kommande bistrare ekonomiska tider.

De senaste årens höga tillväxt i svensk ekonomi, genomförda organisationsförändringar och ett aktivt effektiviseringsarbete inom stadens förvaltningar, har bidragit till bra ekonomiskt resultat för staden. Samtidigt som skola, vård och omsorg har prioriterats har även skattesänkningar med totalt 65 öre under åren 2018 - 2020 varit möjlig.

Snabb återhämtning

- Pengar kvar i plånboken ger både trygghet och frihet. De historiskt stora överskotten de senaste två åren tyder på att det finns utrymme både för god uppräkning till verksamheterna och en sänkt skatt, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

För ökade volymer inom skola, förskola, äldreomsorg och verksamhet för funktionshindrade personer tillförs verksamheterna 73 miljoner kronor år 2022 i jämförelse med prognosen 2021.

Lidingö stads ekonomiska ställning är fortsatt stark. I delårsrapporten 2021 beräknas soliditeten till 89 procent och redan under 2020 uppnådde Lidingö stad det finansiella målet med 50 öre skattesänkning under mandatperioden. Majoriteten konstaterar att det finns möjligheter att fortsatt ge goda tillskott till kärnverksamheterna för en ökad kvalitet och samtidigt sänkt skatt med ytterligare 15 öre.

- Återhämtningen i ekonomin i kölvattnet av pandemin har gått snabbare än vad tidigare bedömningar visade. Senaste prognosen för skatteintäkterna 2021 visar ett överskott på 63 miljoner kronor. Den ökade skatteunderlagsutvecklingen påverkar också åren framöver positivt, säger Patric Andersson, ekonomichef i Lidingö stad.


Om Lidingö stad

Lidingö är den unika skärgårdsstaden med drygt 48 000 invånare 15 minuter från Stockholm city. Lidingö är en småskalig grön oas med ett litet öppet centrum och varierad bebyggelse. Det är inte långt till ren landsbygd med böljande åkrar och hästhagar. Strandlinjen är tillgänglig med många promenad- och cykelvägar. Här arrangeras varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet. Riksidrottsförbundet har sitt utvecklingscentrum Bosön på ön. På Lidingö finns 11 konferensgårdar, många ligger precis vid vattnet. Konstmuseet och skulpturparken Millesgården lockar besökare från hela världen. Ögruppen Fjäderholmarna är ett annat uppskattat besöksmål. Mer information om Lidingö finns på lidingo.se. Turistinformation och aktuella aktiviteter finns på upplevlidingo.com.


Kontaktpersoner

Daniel Källenfors, M
Kommunstyrelsens ordförande
Daniel Källenfors, M
Patric Andersson
Ekonomichef
Patric Andersson